WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a1Cไทยยูเนี่ยน

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ รับมอบปลากระป๋องจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน นำไปช่วยเหลือแรงงานจากผลกระทบโควิด-19

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) รับมอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง จากคุณศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย ผู้จัดการทั่วไป และคุณพรรณวดี ชัยสายัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 กระป๋อง ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงานเพื่อให้กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

      นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากขอบคุณผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปเป็นอย่างมาก ที่ร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐและกระทรวงแรงงานด้วยดีเสมอมา และในวันนี้ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

      โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบในวันนี้กระทรวงแรงงานจะนำไปส่งมอบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!