WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AGoogle App

ก.แรงงาน จัดคอร์สฝึกฟรี ทำงานอย่างมือโปรด้วย Google App

      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมการใช้ Google App ช่วยการทำงานอย่างมืออาชีพ อบรมฟรีผ่าน DSD Online Training  เพิ่มทักษะดิจิทัลการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร ภายใต้แนวคิด เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน

     นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการทำงานของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงาน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับสถานการณ์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ต้องรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ จึงพัฒนาระบบการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัด ที่สำคัญคือ ฟรีตลอดหลักสูตร ปัจจุบันได้เพิ่มหลักสูตรที่จำเป็นต่อการทำงาน อาทิ หลักสูตร "การทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Application” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือบุคลากรของภาครัฐ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วผ่านเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ตารางนัดหมาย การติดตามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่แต่ละคนสามารถทำงานที่บ้านและการทำงานหรือบริการต่างๆ ไม่หยุดชะงัก รวมถึงทีมงานสามารถปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

       นายประทีป กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังแนะนำเทคนิคการใช้ Gmail การสร้าง Contact แบบรวดเดียวจบ สามารถแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive การสร้างแบบทดสอบและตรวจคำตอบแบบอัตโนมัติด้วยการใช้ Google Froms รวมถึงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลง Link เป็น QR Code โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย นอกจากที่กล่าวข้างต้นยังมีหลักสูตรด้านดิจิทัลอีกหลายหลักสูตร อาทิ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Digital Literacy Basic Cyber Security ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Microsoft Sway การสร้างงานนำเสนอออนไลน์ เป็นต้น ภายใต้แนวคิด เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู “ฝึกทักษะออนไลน์” หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัล

      “ทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่ทุกคนต้องมี เพราะเป็นทักษะพื้นฐานของการทำงาน คุณสมบัตินี้ยังนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอีกด้วย ซึ่งการมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลย่อมช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อีกด้วย” นายประทีป กล่าวทิ้งท้าย

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!