WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AAGIG Worker

รมว.สุชาติ ผุดไอเดีย GIG Worker อัพสกิล ผู้มีรายได้น้อย ปี 2566 กว่า 30,000 คน

    กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผุดไอเดียทำโครงการ GIG Worker ยกระดับทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66 จำนวน 30,000 คน

     นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเร็วๆนี้ มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 13 ล้านราย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานในกลุ่ม GIG Worker คือ คนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราวงานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้นจบเป็นครั้งๆไปไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ยังขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างมั่นคง และยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานในกลุ่มดังกล่าว โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่น้อยกว่า 30,000 คน

     นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบายดังกล่าวได้เสนอโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (GIG Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพ  เมื่อฝึกจบจะได้รับมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพด้วย เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายจะเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เป้าหมาย 31,500 คน  นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการติดตามตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพหลังฝึกอบรม เพื่อให้คำแนะนำและสร้างความมั่นใจว่าผู้ผ่านการฝึกนำความรู้และเครื่องมือที่ได้รับไปประกอบอาชีพ และช่วยให้มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น

    ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วไปที่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน จะเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยียานยนต์ เกษตรและอาหารแปรรูป ก่อสร้าง ดิจิทัล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลป์ ท่องเที่ยวและบริการ และงานเชื่อม เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มฝึกในงบประมาณปี 2566 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 นี้

       สำหรับ ผู้มีบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!