WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1BTบุญสงค์

บุญสงค์ เลขาธิการ สปส. เดินตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา เชิญชวนแรงงานอิสระ สมัคร ม. 40 พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์แบบอุ่นใจถึง 3 ทางเลือก

      นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม ภายใต้ชื่องาน’ผู้ประกอบการอาชีพอิสระสุขใจให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล’ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมร่วมกิจกรรม ณ บริเวณตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

     นายบุญสงค์ กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับการคุ้มครองได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม และเหมาะสมกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในบริบทของสังคมผู้สูงวัย กระทรวงแรงงาน

โดยสำนักงานประกันสังคม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการรณรงค์ และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานภาคอิสระ ได้เห็นความสำคัญในการมีหลักประกันชีวิต ที่มั่นคง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม ภายใต้ชื่องาน’ผู้ประกอบอาชีพอิสระสุขใจ ให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล’ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการ ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับตามความคุ้มครอง

ทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้กับแรงงานภาคอิสระทุกตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!