WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1Bลุยอุดร

รมว.เฮ้ง ส่ง 'โฆษก'ลุยอุดร เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ‘ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าย้อมคราม’

      โดยมี นางสมภาร คำภารหมี ประธานกลุ่ม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

      นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 22 ล้านคน ให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ เพราะแรงงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ‘ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าย้อมคราม’ ที่จังหวัดอุดรธานี

     นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า จากการพูดคุยกับประธานกลุ่ม พบว่า กลุ่มนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดส่งเสริมการรวมกลุ่มและสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน จนทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 3,000 – 5,000 บาทต่อเดือน

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมทักษะการตลาดออนไลน์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เข้ามาดูแลในเรื่องการรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคมและเข้าถึงสิทธิประโยชน์

       นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงแรงงานยังได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะทำให้พี่น้องแรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!