WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1Bสายมู

รมว.เฮ้ง ส่ง 'โฆษก' เยี่ยมกลุ่มบายศรีบึงกาฬ สร้างอาชีพเสริม รับนักท่องเที่ยวสายมู

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มอาชีพทำบายศรีท่าเรือขวัญชัยนาคา

จังหวัดบึงกาฬ

      โดยมี นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ กลุ่มอาชีพบายศรีท่าเรือขวัญชัยนาคา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

      นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลงในปัจจุบัน ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมีนโยบายให้กระทรวงแรงงานเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพทำบายศรีท่าเรือขวัญชัยนาคา ที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งจากการพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม พบว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 13 คน สมาชิกมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการกรีดยางพาราเป็นหลัก เฉลี่ยคนละ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน

     ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับความเชื่อ ไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลังที่มีประวัติตำนานหลายแห่ง ทำให้ในแต่ละช่วงมีนักท่องเที่ยวสายมูเข้ามาสักการะบูชาตามพลังศรัทธาเป็นจำนวนมาก การทำบายศรีจึงเป็นอีกอาชีพเสริมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี สำหรับกลุ่มทำบายศรีแห่งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มและสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน

      นอกจากนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัด ได้นำอาสาสมัครแรงงานของหมู่บ้านมาประชาสัมพันธ์ประสานภารกิจกระทรวงแรงงานให้แก่สมาชิกในกลุ่มนี้ด้วย

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!