WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aผู้ว่าฯ ปทุมธานี

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี 'ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร' ได้รับคัดเลือกรับรางวัล 'THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022' ประเภทภาครัฐ เน้นย้ำ ‘มีแต่คนบอกว่าราชการไร้ประสิทธิภาพ แต่จริงๆ แล้วเราทำงานอย่างเต็มที่ ดังนั้น ในนามของข้าราชการคนหนึ่ง เราจึงต้องทุ่มเทกับการทำงาน'

      เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ารับรางวัล 'THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022' ประเภทภาครัฐ จากนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี จัดขึ้นโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      สำหรับ รางวัล 'THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022' ได้กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ อันเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ เพราะทุก ๆ ความสำเร็จ ล้วนมีหมากสำคัญเป็นตัวแปรเสมอ เปรียบเสมือนได้กับ 'ขุน' หรือ'KING'และในทุกย่างก้าวของการบริหารย่อมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และการบริหารงานที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในแต่ละด้าน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล

ทั้งจากทักษะด้านกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทักษะการบริหารที่เป็นเลิศ ผลประกอบการขององค์กร นวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการวิจัยถึงแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จในมิติต่างๆ ของผู้บริหาร นับว่าเป็นความสำเร็จของผู้บริหารที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ และนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

     นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้กล่าวว่า ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนหนึ่ง ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด รวมถึงพระราชดำรัส พระดำรัส ของพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำรัสที่เป็นเครื่องเตือนใจในฐานะที่ตนเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ หรือผู้นำของข้าราชการในพื้นที่ นั่นคือ 'Our Loss is Our Gain' หรือ 'ขาดทุนคือกำไร'โดยที่ 'หากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนแล้วถึงจะต้องลงทุนมากแค่ไหนก็ต้องทำ หากการเสียหรือขาดทุนนั้นคือการได้เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติ'

     "มีแต่คนบอกว่า ราชการไร้ประสิทธิภาพ แต่จริงๆ แล้วเราทำงานอย่างเต็มที่ ดังนั้น ในนามของข้าราชการคนหนึ่ง เราจึงต้องทุ่มเทกับการทำงาน" นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร กล่าวเน้นย้ำ

     ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Thailand Top CEO Awards 2022 จากบทบาทในฐานะ “ผู้นำในการบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าให้กับประชาชนรวมถึงการเป็นผู้นำของข้าราชการในการสร้างเสริมความรัก ความผูกพันในองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในด้านสังคมและชุมชน (Social and community) ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งยังให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน สะท้อนผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง และจังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบัน

     โดยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งในพื้นที่ต่างๆ ได้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ อาทิ เมื่อช่วงกลางปี 2561 ในปฏิบัติการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ตลอด 18 วันของภารกิจค้นหาและช่วยหมูป่า 13 ชีวิต ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน อาสาสมัครจิตอาสาทั้งไทยและต่างประเทศร่วมภารกิจนี้ โดยมีผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นผู้บัญชาการ

โดยมีหลักในการปฏิบัติภารกิจ คือ 1 เป้าหมายชัดเจน 2 แผนชัดเจน 3 ประเมินความเป็นไปได้ 4 สามัคคี และ 5 เสียสละ และในภารกิจนี้ นายณรงค์ศักดิ์ฯ จะกล่าวอยู่เสมอว่า "ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผมเก่ง ไม่ใช่ผมสำเร็จ คนสำเร็จคือคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมเป็นหมื่นคน ความสำเร็จเกิดจากคนเหล่านั้น แต่ผมในฐานะผู้บัญชาการ เป็นคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้า ทำหน้าที่ออกหน้าแทนเขาเหล่านั้น"

     หรือแม้แต่ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นผู้นำคนสำคัญในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ก่อมลพิษในพื้นที่ อันส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการสั่งการให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 4 พื้นที่ 5 มาตรการการบริหารจัดการ’ ด้วยการ ‘เฝ้าพื้นที่เกษตร’ หากพบเกษตรกรรายใดทำการเผาแล้วลามไปยังพื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ให้ขึ้นบัญชีและรายงานหน่วยเหนือให้พิจารณางดการช่วยเหลือทุกกรณี ‘เข้มพื้นที่ป่า’

      โดยประกาศควบคุมห้ามเข้าไปดำเนินกิจกรรมใดๆ ในเขตป่า’ห้ามออกนอกพื้นที่’ โดยนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต้องอยู่ประจำในพื้นที่ “ปรับจริง” ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้กระทำผิด ซึ่งภายหลังมีการปรับแผนให้ตรงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทำให้จุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง ค่า PM 2.5 ลดระดับลงอยู่ในค่าต่ำกว่าสีแดง และได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

    และเมื่อได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบัน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชน ซึ่งแม้ว่าจากข่าวสารแหล่งต่างๆ ที่ได้สะท้อนถึงการรักษาตัวจากอาการป่วยโรคมะเร็งก็ตาม ทุกวินาทีของชีวิต ทุกลมหายใจของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ยังคงมีแต่คำว่า “งานเพื่อประชาชน” ที่ได้สั่งการ และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทาง Line โดยเมื่อร่างกายพักฟื้นแล้ว ก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น โดยเป็นผู้นำคนสำคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ในขณะนี้

ด้วยแนวคิดที่สำคัญที่สุดคือ ‘การทำงานอย่างไร้รอยต่อ’ โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ช่วงเดือนตุลาคมนี้น้ำทะเลจะหนุนสูงที่สุด ทุกปีโดยเฉลี่ยประเทศไทยจะมีพายุเข้า 2 ลูก ซึ่งเราก็กลัวว่าถ้าน้ำหนุนสูงและมีพายุเข้าจะทำให้เกิดปัญหา และจังหวัดปทุมธานี ได้จัดเตรียมและถอดบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ฝนตกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ค่อนข้างมาก ปริมาณฝนตกมากกว่ากว๊านพะเยา โดยได้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นประสานกรมชลประทาน กทม. รวมถึงจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกจังหวัด อย่างใกล้ชิด และจะเพิ่มระบบสูบน้ำเข้าไปรองรับมวลน้ำในเดือนตุลาคม  และจะมีการประชุมหารือร่วมกับทุกจังหวัด โดย มท.1 เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 ที่จะถึงนี้

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!