WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1646 ดรุณวรรณปชป. ปิดรับสมัคร สก.ออนไลน์ ได้คนหน้าใหม่สนใจร่วมงานหลากหลายโปรไฟล์

เตรียมพิจารณาผู้เหมาะสมลงสมัคร ย้ำพร้อมเปิดรับพิจารณาคนนอก ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.

          พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. ได้เปิดเผยว่าตามที่พรรคได้เปิดรับสมัคร บุคลากรที่สนใจมาร่วมงานท้องถิ่นกับพรรคทั้งในส่วนของ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต และอาสาสมัครทำงานพื้นที่ กทม. เพื่อเปิดกว้างสำหรับคนทุกกลุ่ม ผ่านแบบฟอร์มการรับสมัครแบบออนไลน์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์และพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันที่หันมาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น โดยได้เปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และได้ปิดรับสมัครไปในวันที่ 15 มกราคม 2564 แล้วนั้น

          พรรคประชาธิปัตย์ เล็งเห็นความสำคัญในการทำงานระดับท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานระดับฐานราก ที่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ในระดับท้องถิ่นได้และถือเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการกระจายอำนาจ กระจายโอกาส กระจายงบประมาณ กระจายรายได้ให้ออกไปสู่พี่น้องประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน อันเป้าหมายสำคัญของการกระจายอำนาจ นอกจากนี้ยังและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะสามารถเลือกคนของท้องถิ่นให้มาทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง

          เป็นที่น่ายินดีว่า หลังจากเปิดรับสมัคร ได้มีผู้สนใจสมัครที่แสดงเจตจำนงเข้ามาร่วมงานกับพรรคผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต และอาสาสมัครทำงานพื้นที่ กทม. ที่มีความหลากหลาย ทั้งเพศ วัย อาชีพ และระดับการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคที่เปิดกว้างและเปิดพื้นที่สำหรับคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

          นางดรุณวรรณ ยังได้กล่าวต่อด้วยว่า พรรคฯ ได้เตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครมาตามลำดับ ทั้งความพร้อมที่สำคัญประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การเตรียมความพร้อมเรื่องนโยบายกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมา พรรคฯ ได้พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงอดีต .. อดีตผู้สมัคร .. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบาย ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ “Design Thinking” ซึ่งเป็นการระดมสมองเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ที่ทันสมัยขึ้น ภายใต้โครงการ Modern Bangkok ทั้งนี้จะได้มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ภายใต้มาตรการที่ ศบค.กำหนด รวมถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร ที่จะทำงานในระดับท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร และยังมีคนทำงานที่สนใจเป็นอาสาสมัครทำงานในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง

          ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และได้สมัครผ่านระบบออนไลน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พรรคฯ จะมีกระบวนการพิจารณาในการคัดสรรผู้สมัครต่อไป สำหรับในเขตที่มีตัวผู้สมัครเดิมที่ทำงานใกล้ชิดกับพื้นที่อย่างเข้มแข็งมาตลอด พรรคจะให้โอกาสผู้สมัครเดิมเป็นลำดับแรก และจะมีผู้สมัครหน้าใหม่เพิ่มเติมที่พรรคฯ พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพ และมีแนวคิดในการทำงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคในบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้กำหนดตัวผู้สมัครอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ที่หลายคนต้องการทราบความชัดเจน พรรคยังยืนยันที่จะส่งผู้สมัครโดยไม่ปิดกั้นโอกาสทั้งคนในพรรคที่หลายคนมีศักยภาพมาก รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกัน พรรคยินดีที่จะพูดคุย และจะมีความชัดเจนขึ้นต่อจากนี้ไปตามลำดับ

 

A1646

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!