WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ECTอทธพร บญประคองกกต.เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง ยกร่างระเบียบเกี่ยวข้องห้ามรูปคนนอกขึ้นป้ายหาเสียง

       นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (14 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้แก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

       สำหรับ การประชุมครั้งนี้ จะเป็นการประชุมชี้แจงขั้นตอนและแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะทำให้นานาประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

        ทั้งนี้ ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป

                ด้านแหล่งข่าวจากกกต. ระบุว่า ขณะนี้กกต. ได้ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง ซึ่งกำหนดการจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดว่า ผู้สมัคร ส.ส.เขต สามารถจัดทำแผ่นป้ายคัตเอาต์หาเสียงของตัวเองได้จำนวนไม่เกิน 2 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต ขณะที่พรรคการเมือง สามารถจัดทำป้ายคัตเอาต์หาเสียงได้เอง จำนวนไม่เกิน 1 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต โดยในส่วนของ กกต. จะจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงขนาด A3 ให้ผู้สมัครแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนสถานที่ติดตั้งป้ายจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของ กกต.

                ในส่วนของรถหาเสียง ผู้สมัครแต่ละเขต จะมีรถแห่หาเสียงได้ไม่เกิน 10 คัน และห้ามใช้รูปบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัคร ส.ส.เขต หัวหน้าพรรค หรือ ว่าที่นายกรัฐมนตรี ตามที่พรรคเสนอ สำหรับแผ่นป้ายหาเสียงนั้น กกต. กำหนดให้ใช้เฉพาะรูปผู้สมัคร ส.ส.เขตแต่ละเขต หัวหน้าพรรค และว่าที่นายกรัฐมนตรี ตามที่พรรคการเมืองเสนอเท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปบุคคลอื่น หรือผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในการหาเสียงได้

                กรณีดังกล่าวส่งผลให้พรรคเพื่อไทย และพรรคไทยรักษาชาติ ไม่สามารถใช้ภาพของนายทักษิณ ชินวัตร และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หาเสียงได้ รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถใช้ภาพ นายชวน หลีกภัย ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อได้เช่นกัน

  อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!