WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

กกต.ชงแก้กฎหมาย เลิกเลือกตั้งในตปท. ชี้เปลืองงบประมาณ

    แนวหน้า : นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อเร่งสรุปเสนอให้กับคณะทำงานด้านปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้พิจารณาว่า ที่ประชุมกกต.ก็ได้รับฟังความเห็นจากรองเลขาธิการในทุกด้านกิจการที่ได้นำเสนอประเด็นข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็งของการเลือกตั้งที่ผ่านและข้อเสนอที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม

     นายภุชงค์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามจากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา พิจารณาเรื่องต่างๆไปแล้ว50%โจทย์ 6 ข้อที่ คสช.ให้มา ก็พิจารณาไปแล้ว 4 ข้อ โดยได้นัดพิจารณาในส่วนของสำนักงานฯช่วงเช้าวันที่ 7 ก.ค.ก่อนที่ช่วงบ่ายจะนำเสนอให้กกต.พิจารณา ซึ่งยอมรับว่า คสช.ได้เร่งรัดขอให้ กกต.ส่งข้อเสนอโดยเร็ว แต่ก็ได้แจ้งไปว่า ขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานได้มีข้อเสนอไปมาก แต่ กกต.ก็อยากจะทำให้ได้ข้อเสนอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงจึงอยากขอเวลา แต่ก็จะรีบน่าจะแล้วเสร็จและส่งได้ในสัปดาห์หน้า

    นายภุชงค์ ยังกล่าวว่า ข้อเสนอที่จะเสนอไปยังคณะทำงานของ คสช.นั้น จะไม่ใช่การชี้ว่าประเด็นนั้น ประเด็นนี้ควรแก้ไขให้เป็นอย่างไรแต่จะเป็นการเสนอประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหา ควรแก้ไข หรือยกเลิก และถ้าจะคงไว้ควรมีแนวทางการในดำเนินการอย่างไรซึ่งจากการศึกษากฎหมายทีได้ดำเนินการมาโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ฉบับทำให้ทราบถึงข้ออ่อนด้อยของกฎหมายว่าเป็นอย่างไร รวมถึงมีข้อเสนอประเด็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ประกาศและคำสั่งเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด

    “เช่นการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันในเรื่องของสิทธิของในประเทศและต่างประเทศแต่ก็มีปัญหาค่าใช้จ่ายสูง ส่วนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ก็เป็นเรื่องคนมาใช้สิทธิน้อย การปิดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาและการลงทะเบียนที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหา ระบบเลือกตั้ง การจะยังควรมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อหรือไม่ หรือการจะใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชน ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิหรือไม่ รวมถึงนโยบายการหาเสียงที่เป็นนโยบายนิยมก็มีการหารือว่าจะทำอย่างไรที่จะเป็นการขีดกรอบ ควบคุมไม่ให้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้นหาประโยชน์เพื่อเอาเปรียบซึ่งหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ และหากมีการดำเนินการเช่นกกต.จะจัดการอย่างไร”เลขาธิการกกต.กล่าว

กกต.คาดสรุปแนวทางแก้ไขกม.ด้านการเลือกตั้งเสนอคสช.ภายในสัปดาห์หน้า

    นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่า การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ กกต.นั้น ขณะนี้มีการดำเนินการไปแล้วถึง 50% คาดว่าจะมีข้อสรุปและสามารถนำเสนอให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ภายในสัปดาห์หน้า

   ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ก.ค.ทาง กกต.จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง หลังจากที่ได้ประชุมกันไปล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ค.แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า, การเลือกตั้งนอกเขต, การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตลอดจนการพิจารณาเรื่องที่มาของ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ การแก้ไขปัญหาพรรคการเมืองหาเสียงด้วยนโยบายประชานิยมที่อาจมีการพิจารณากรอบคำจำกัดความของนโยบายประชานิยมให้มีความชัดเจน การควบคุมนโยบายหาเสียงภายใต้อำนาจหน้าที่ของ กกต.ว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการพิจารณาแก้ไขอย่างรอบคอบ

     รายงานข่าวจาก กกต.ระบุว่า ในการประชุมวานนี้ กกต.ได้พิจารณาประเด็นที่มาของ ส.ส.โดยที่ประชุมส่วนใหญ่ยืนยันจะยังให้คง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อไว้ แต่จะมีการปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น เน้นการกระจายให้มีที่มาจากทุกภาคส่วนและทุกสาขา

     ส่วนที่มาของ ส.ว.นั้น กกต.เน้นแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดสภาเครือญาติ โดยอาจจะกำหนดข้อกฎหมายควบคุมความใกล้ชิดระหว่างนักการเมือง และ ส.ว.ให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนคำร้องต่างๆ ที่กกต.ได้รับ และ ที่มาของ ส.ส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งควรสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

 อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!