WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

ECT logoคณะกรรมการสรรหา กกต.นัดประชุม 14 พ.ย. หลังปิดรับมีผู้สมัคร 41 ราย ทั้งอดีตขรก.-เลขากสทช.

     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สรุปยอดจำนวนผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังจากปิดรับสมัครในวันนี้ ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย ขณะที่คณะกรรมการสรรหา กกต.เตรียมนัดประชุมวันที่ 14 พ.ย.นี้ สำหรับรายชื่อผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง กกต. ประกอบด้วย

      1. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อายุ 61 ปี 2. พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ อายุ 61 ปี 3. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ อายุ 60 ปี 4. พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อายุ 62 ปี 5. นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ อายุ 64 ปี  6. นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และรองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) อายุ 60 ปี 7. นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานภาคประชาสังคม อายุ 65 ปี 8. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนายความ อายุ 47 ปี 9. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. อายุ 57 ปี 10. นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

      11. ว่าที่ ร.ต.อำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ อายุ 53 ปี  12. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 13. นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อายุ 65 ปี 14. นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ หน.สำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ อายุ 56 ปี 15. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ อายุ 59 ปี 16. นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ อายุ 45 ปี 17. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด 18. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด กทม. อายุ 61 ปี 19. นายมังกร เจริญผล หัวหน้าสำนักงานทนายความ มังกรเจริญผล อายุ 56 ปี  20. นายไสว จิตเพียร อดีตกรรมการสภาทนายความ อายุ 66 ปี

       21. นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อายุ 54 ปี 22. นายอิทธิพล บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ อายุ 61 ปี  23. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรอง ผบ.ตร. อายุ 63 ปี  24. นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้บริโภค อายุ 59 ปี 25.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) อายุ 63 ปี 26.นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อายุ 58 27.นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร กรรมการมรรยาททนายความสภาทนายความ อายุ 57 ปี 28.นายสาธิต อุไรเรโรจนากร ผู้ตรวจสอบบัญชี อายุ 55 ปี 29. นายธนาโชค ชววิทยภิญโญ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย อายุ 53 ปี 30.ว่าที่ร้อยตรี วิเชียร แสงทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำแพงแสน และครูบัญชีอาสา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม อายุ 47 ปี

     31. นางนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อายุ 56 ปี 32.นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อายุ 64 ปี 33. นายเกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 และอดีตประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา อายุ 65 ปี 34.นางสมศรี หาญอนันทสุข อดีตผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี และอดีตกรรมการนโยบาย ThaiPBS (องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย) อายุ 61 ปี

       35.นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดระยอง อายุ 59 ปี 36. นายวรัญชัย โชคชนะ อดีตข้าราชการกรุงเทพฯ อายุ 65 ปี 37.นายธงชัย จันทร์แจ้ง  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยจังหวัดศรีสะเกษ อายุ 55 ปี 38.นายมะโน ทองปาน หัวหน้าสำนักงานเนติธรรมทนายความ อายุ 62 ปี 39.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  ศาสตราจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อายุ 59 ปี 40.ว่าที่ร.ต.สุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง อายุ 61 ปี  และ 41.พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

     อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!