WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

รัฐสภา

Display # 
Title Author Hits
โฆษก กรธ.เผย สนช.นัดพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญ 28 ก.ย.นี้ Written by Super User 10922
สนช.ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 61 ในวาระที่ 2-3 Written by Super User 4887
คกก.นโยบายความมั่นคง เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ 3 ฉบับ’ความมั่นคงแห่งชาติ-ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์–การต่อต้านก่อการร้าย’ Written by Super User 8826
สนช.ตั้ง 5 สมาชิกนั่งกมธ.ร่วม 3 ฝ่ายถกร่างกม.กกต. นัดแรก 3 ก.ค. Written by Super User 4778
สนช.ลงมติเสียงข้างมาก 161 ต่อ 15 เห็นชอบเซ็ทซีโร่ กกต. แต่ยังให้ทำหน้าที่จนกว่าจะมีชุดใหม่ Written by Super User 10358
สปท.มีมติเสียงข้างมาก 158:2 เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการเมือง เสนอแก้รธน.ทุก 10 ปี-มีสัญญาประชาคม Written by Super User 9563
สนช.มีมติเอกฉันท์รับหลักการกม.ลงโทษนักการเมืองทุจริต เปิดทางศาลพิจารณาลับหลังจำเลยได้ Written by Super User 9651
สปท.เตรียมพิจารณาพ.ร.บ.สื่อ 1 พ.ค.นี้ ส่วนจะตีกลับให้ทบทวนใหม่หรือไม่ต้องรอผลก่อน, กมธ.ฯ มั่นใจผ่านร่าง Written by Super User 5545
แถลงการณ์ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 14871
สนช.ตั้งอัยการสูงสุดเป็นประธานอนุฯ สอบข้อเท็จจริง 7 สนช.ขาดประชุมเกินข้อบังคับ Written by Super User 7811

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!