WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaaDวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ส.ว.วีระศักดิ์ เสนอ 8 ข้อ ใช้งบเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาทโดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล

      นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ระบุถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติครั้งประวัติศาสตร์อนุมัติพระราชกำหนด (พรก.) เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทเมื่อวานนี้ว่า “เป็นการกู้มาตั้งเป็นงบประมาณพิเศษให้ใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาโควิด-19 ในกระบวนงานด้านสาธารณสุขถึง 6 แสนล้านบาท นับว่าสร้างความอุ่นใจให้คนสายบริการสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนอีก 4 แสนล้านบาท คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ใช้เพื่อการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ โดยระบุไว้เป็น 2 ประเภท คือประเภทแรก ใช้สร้างความเข้มแข็งของ ‘เศรษฐกิจชุมชน’และประเภทที่สอง ใช้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับ ‘พื้นที่’ซึ่งครม. วางจุดเน้นให้มาแล้วเงิน 4 แสนล้านนี้ ต้องใช้เพื่อชุมชนในพื้นที่ นี่จึงไม่ใช่งบกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใช้ทำอะไรก็ได้

     และไม่ใช่งบให้ไปแข่งปั้นหาผู้ชนะจำนวนน้อยๆ ที่เป็นเลิศ แต่ให้ใช้ ‘ฟื้นฟู ทั้งสังคมและเศรษฐกิจระดับพื้นที่’ เงินนี้จึงควรส่งตรงไปที่กองทุนที่ประชาชนในชุมชนได้ดูแลออกแบบมีส่วนร่วมมากๆ กองทุนไหนมี’ขาใหญ่’ คุมอยู่ก็ไม่พึงใส่ไปให้ เตะหมูเข้าปากโควิดเปล่าๆ และควรให้ชาวบ้านติดตามผลกันอย่างกว้างขวางในพื้นที่ด้วย ส่วนราชการแค่กำกับอยู่ไม่ไกล คอยสนับสนุนประคับประคองก็พออย่าได้ไปแย่งทำโครงการจากชาวบ้านอีกเลย ระบบ ‘คุณพ่อรู้ดี’ นี่ทำพังแล้วก็รับผิดชอบไม่เคยไหว และนี่คือเงินกู้มารัฐต้องรอเอาภาษีไปชดใช้คืน ซึ่งยังมองภาพไม่ค่อยออกว่ากว่าประชาชนและเศรษฐกิจจะฟื้นตัวมาจ่ายภาษีได้ใหม่จะอยู่ราว พ.ศ. ที่เท่าไหร่ โดยตนมีข้อเสนอกว้างๆ ดังต่อไปนี้

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

  1.          เมื่อเงินไปถึงกองทุนที่ภาคประชาชนเป็นคนขับเคลื่อนแล้ว ควรเน้นการซื้อการจ้างในระดับท้องถิ่นให้มาก จะซื้อปัจจัยใดก็ตาม ควรเฟ้นหาจากสิ่งที่มีการผลิตได้โดยชาวบ้านก่อน ให้เงินมุ่งไปสนับสนุนที่กระบวนการผลิตของพวกเขา
  2. ถ้าจะจ้างแรงงาน ก็ควรจ้างคนในท้องถิ่นที่ยังว่างงานก่อน เพื่อให้เขาอยู่ในท้องถิ่นนั้นทำสาธารณะประโยชน์ให้ท้องถิ่นนั้น จะเป็นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม จะจ้างเขาเหล่านั้นไปดูแลช่วยเหลือผู้เปราะบางในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเนื่องจากเป็นงบพิเศษหนเดียวจบไม่ใช่งบประจำ ดังนั้น เป้าหมายการจ้างจึงควรเน้นให้ผู้รับจ้างทำในสิ่งที่จะเกิดผลประโยชน์ที่ใช้สอยได้นาน ๆ เช่น จ้างมาปรับปรุงทางเท้า ทำราวกันตกให้ปลอดภัยขึ้น ทั้งในพื้นที่สาธารณะและในเคหะสถานของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือสถานที่ที่มีเด็ก ๆ การจ้างไปปรับปรุงห้องน้ำ การทำทางลาด ราวจับ เปลี่ยนสายไฟฟ้า เพิ่มจุดส่องสว่าง หรือทำเรื่องลานกิจกรรมขนาดเล็ก ๆ ดูแลง่าย ใช้ได้สารพัดประโยชน์ เช่น เทพื้นทำลานตากผลผลิตทางการเกษตรระดับหมู่บ้าน ทำโรงเรือนกลางของชุมชนในการเก็บรักษา หรือพัฒนาแปรรูปผลผลิต เป็นต้น
  3.      ถ้าให้ทันสมัยก็ใช้งบมาทำต่อยอดระบบออนไลน์ให้ชุมชนใช้ติดตามและนำเสนอผลผลิตของตนไปสู่ตลาดโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เศรษฐกิจชุมชนจะเข้มแข็งถ้าลดการนำเข้าปัจจัยการผลิต ลดการพึ่งพาคนกลางในการเข้าถึงตลาด เข้าถึงบทวิเคราะห์และข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงใช้ฝึกทักษะดิจิทัลให้ตัวแทนชุมชนก็ไม่เลว
  4. ใช้งบนี้เพื่อให้ชุมชนนำไปร่วมกันพัฒนาแหล่งเก็บและวิธีปันน้ำ เพื่อให้เป็นการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำขาดและน้ำแล้งที่ชุมชนดูแลเองได้ เพราะน้ำเป็นปัจจัยการผลิตที่เลี่ยงไม่ได้เศรษฐกิจชุมชนจะฟื้นฟูได้จึงต้องมีแหล่งน้ำที่บริหารกันเองได้ในระดับชุมชน
  5.       คนหนุ่มสาวที่กลับมาจากเมืองก็เป็นทรัพยากรที่ชุมชนพึงรักษาไว้ โอกาสกระจุกตัวในเมืองใหญ่คงไม่กลับมาง่าย ๆ อย่างที่เคยแล้ว ระบบอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ และระบบกระจายความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้แหล่งงานเชิงอุตสาหกรรมค่อยๆ หดหายไปอย่างมองไม่ทันเห็น การให้คนหนุ่มสาวเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบระบบการผลิต การค้า การแปรรูป และการดูแลบุคลากรเปราะบางทางสังคมอย่างมีคุณค่า จึงต้องรวมเข้าไปในแผนฟื้นฟูชุมชนทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย และนี่ดูจะเป็นปฐมบทที่สมาชิกของชุมชนทุกวัยจะได้ทยอยกลับมาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันจริงจังเป็นครั้งแรกหลังยุคอุตสาหกรรมนิยม ที่แม้แต่ผีน้อยและช่างไทยที่ไปต่างแดนต่างก็ทยอยกลับอ้อมอกแม่ และญาติมิตร เขาเหล่านี้หลายคนเคยผ่านประสบการณ์สหภาพแรงงานฝ่ายลูกจ้างที่อาจนำความคิดความรู้มาร่วมงานกับระบบสหกรณ์ของพื้นที่ในการจัดสมดุลใหม่ที่ดีกว่าระหว่างชุมชนกับสหกรณ์ได้ด้วย
  6. หนุ่มสาวคืนถิ่นเหล่านี้อีกเช่นกัน ที่สามารถช่วยคิดช่วยทำเรื่องบริหารท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเริ่มสำรวจพืชผักพรรณไม้ นก แมลงป่าเขา แม่น้ำลำธาร และวิถีชีวิตที่เป็นจุดแข็งอันหลากหลายให้กลายเป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การได้เห็น ได้ชม และได้ศึกษา แต่ไม่จำเป็นต้องได้ใส่ท้ายตู้สินค้าไปจนเกลี้ยง จะใช้งบฝึกทักษะฝึกภาษา ฝึกการตลาด ฝึกทำมาตรฐานความปลอดภัยเป็นฐานการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
  7.          โควิด-19 ทยอยคืนสมดุลทางธรรมชาติกลับเข้าทุกพื้นที่ทั่วโลก สิ่งเดียวที่โควิดบังคับทุกพื้นที่ให้ใช้กันอย่างสิ้นเปลืองมากช่วงนี้ คือพลาสติก ที่เป็นสิ่งป้องกันการติดเชื้อที่ราคาถูกกว่าวัสดุอื่น แต่กำจัดได้ยากถ้าการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมีที่มาจากการฟื้นฟูรากฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม การฝึกหัดจัดการขยะ การขจัดวัชพืช การขจัดสารพิษ การขจัดฝุ่นควันและไฟเผาวัสดุการเกษตร ตลอดถึงการปล่อยไฟเผาป่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ควรหยุดลงให้ได้ งบประมาณเพื่อการฟื้นฟู 4 แสนล้านบาทนี้ จึงจะส่งผลทั้งการได้จ้างงานเป็นเวลาสั้นๆ ได้ประโยชน์สาธารณะระยะกลาง และได้ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลขึ้น และสะอาดขึ้นในระยะยาว
  8.       และแน่นอนว่าหากกระบวนงานในทั้งหมดนี้ทำไปอย่างมีสำนึกและสติในการป้องกันการระบาดซ้ำของโควิด-19ด้วยชุมชน ก็จะได้สุขภาวะและอนามัยชุมชนอันพึงปรารถนาตลอดเส้นทาง สำคัญที่สุดคืออย่าให้เงินนี้โลภ อย่าให้ใครมาแทะเล็ม อย่าเผลอแฝงประโยชน์ ขอเชียร์ให้งบนี้ ช่วยตรึงให้คนอยู่บ้าน ฟื้นฟูถิ่น ห่างกันด้านกายแต่หวนใกล้ชิดสนิทกันทางสังคมขึ้นมาใหม่ กายไร้โรค ไม่รอเพียงโชคในการผลิต คิดอย่างพอเพียง แล้วชีวิตจะเพียงพอเอง

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!