WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม CIO Night 2022 กระชับความสัมพันธ์1669281016284

 
ถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายในหัวข้อ “Digital Assets & Cryptocurrency: Myths & Reality” ให้กับผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทสมาชิก และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันพร้อมสำหรับอนาคต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา
 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!