WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

4565 SAV Theerachai

‘SAV’ จับมือ ‘แดนไทย’ พร้อมขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องการบินรอบด้าน

          นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ SAV เปิดเผยว่า “บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ และได้รับสัมปทานเพื่อดําเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการกับ บริษัท แดนไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน โดยมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน ภายใต้ข้อตกลงในการร่วมกันศึกษาระบบ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบินในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมการบินกำลังฟื้นตัว ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ ส่งผลให้อุปกรณ์และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ

          ทั้งนี้ SAV มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และไม่หยุดนิ่งที่จะมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถต่อยอดรายได้ในอนาคต การร่วมมือกับบริษัทแดนไทยครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ SAV ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

          “ด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจบริการการเดินอากาศของ SAV ที่ถือหุ้น 100% ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรในกัมพูชา มากว่า 20 ปี และยังมีสัมปทานยาวนานกว่า 40 ปี จึงมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง บวกกับ บริษัท แดนไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด ที่เห็นโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจการบิน จึงเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการดูแลรักษาระบบลำเลียงสายพานสัมภาระทั่วประเทศ สะพานเทียบเครื่องบิน และระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอม (FOD) รวมถึงอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 34 ปี ทำให้บริษัทมีมาตรฐาน มีความรู้ทางด้านเทคนิค จึงสามารถให้บริการต่อลูกค้าได้ดีเสมอมา ดังนั้นเมื่อผสานเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรทั้ง 2 บริษัท เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านธุรกิจการบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้” นายธีระชัย กล่าวปิดท้าย

 

 

6313

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!