WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

9476 SCBDSHARC1YB

บลจ.ไทยพาณิชย์ ปล่อยกองทุน SCBDSHARC1YB ต่อเนื่อง จากผลตอบรับการเสนอขายกองทุนแรกดีเกินคาด ยังชูจุดเด่นรับโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากราคาทองคำ พร้อมลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น เสนอขาย 13 - 19 ..นี้

          นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า จากสถาณการณ์วิกฤตระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังส่งผลต่อตลาดการลงทุนทั่วโลก ประกอบกับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลล่าร์สหรัฐ หลังจากที่ประธาน Fed มีการส่งสัญญาณที่จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ จากการประชุมที่ Jackson Hole เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างราคาทองคำ ที่ยังมีการฟื้นตัวแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็ตาม ดัวยปัจจัยดังกล่าว SCBAM ยังมีมุมมองเชิงบวก และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากราคาทองคำในช่วงนี้ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA (SCBDSHARC1YA) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากจากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ และโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับราคาทองคำ (XAUUSD) จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม บริษัทฯ จึงมีแผนเสนอขายกองทุนต่อเนื่อง โดยล่าสุดเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YB (SCBDSHARC1YB) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งกองทุนจะมีอายุ 1 ปี เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2565 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

          กองทุน SCBDSHARC1YB จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในทองคำ แต่ไม่ต้องการได้รับผลขาดทุนจากการปรับตัวลดลงของสินทรัพย์อ้างอิง และคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก กองทุนจึงมีความพิเศษจากกลยุทธ์การลงทุนที่ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้นพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น สัญญาวอร์แรนท์ (warrant) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) นําเงินลงทุนประมาณ 92.25% ของทรัพย์สินกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากคุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ มีความผันผวนต่ำช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อีกทั้งกองทุนยังป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยมีเป้าหมายเมื่อครบกำหนดอายุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมโอกาสการรับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น (2) นําเงินลงทุนอีกประมาณ 0.75% ของทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนในสัญญาออปชั่น สัญญาวอร์แรนท์ (warrant) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) สร้างผลตอบแทนเพิ่มจากลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ twin-win โดยไม่ว่าราคาทองคำ วันครบกำหนดอายุโครงการ มีการปรับเพิ่ม หรือปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ วันเริ่มต้นสัญญา โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มสูงสุดที่ 5% แต่หากราคาทองคำ วันทำการวันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญาออปชั่น ปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ วันเริ่มต้นสัญญา ก็ยังจะได้รับเงินผลตอบแทนชดเชยที่ 0.25%

          ทั้งนี้ กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปี กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scbam.info/3U2qJfx

 

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

 

A9476

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!