WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

10356 Eastsrping

บลจ.อีสท์สปริง - PIMCO มองโอกาสทองลงทุนตราสารหนี้โลก แนะ 2 กองทุนเด็ด TMBGINCOME และ TMBGF

EASTSPRINGยิ่งยง          นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยในงานสัมมนา “Path to Alpha in Fixed Income” ซึ่งจัดร่วมกับ PIMCO Asset Management เพื่อให้มุมมองการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ว่า สินทรัพย์กลุ่มตราสารหนี้ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีคุณภาพมีความน่าสนใจ และเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเพื่อกระจายความเสี่ยงในช่วงเวลานี้ ภายหลังจากการประชุม FOMC ล่าสุดในเดือนกันยายน ซึ่งคณะกรรมการมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25-5.5% และทางนายเจอโรม พาวเวลล์ ยังเปิดช่องในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้อีก 1 ครั้งในปีนี้ หากประเมินจาก Dot Plot ที่ออกมาล่าสุด จะประเมินได้ว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายของวัฏจักรของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ แล้ว ทำให้ความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จะปรับตัวลงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นค่อนข้างจำกัดแล้วเช่นกัน 

          “ดอกเบี้ยนโยบายถึงแม้จะอยู่ในระดับสูงแต่มีแนวโน้มค่อยๆ ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาดีกว่าที่คาด อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในปัจจุบันจึงอยู่ในระดับที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะมีโอกาส Soft Landing ได้มากกว่าที่จะถดถอยรุนแรง ทำให้ Credit Spread ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรเอกชนกับรัฐบาลมีแนวโน้มทรงตัว สะท้อนความมั่นใจต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนกลุ่มตราสารหนี้” นายยิ่งยง กล่าว

PIMCO Tina Adatia          ด้าน Tina Adatia, Executive Vice President and Global and Core Fixed Income Product Strategist, PIMCO กล่าวว่า ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตราสารหนี้คุณภาพสูงสามารถให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับหุ้นได้ในระดับ 5-7% โดยอาจไม่ต้องรับความเสี่ยงที่สูงมากนัก และยังมีโอกาสเพิ่มมูลค่าการลงทุนได้อีกด้วย โดยเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่อนข้างจะอยู่ในรอบท้ายๆ ของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนี้ต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งหากการเติบโตของสหรัฐฯ อ่อนแอลง ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีช่องในการลดอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงประมาณครึ่งหลังของปีหน้า และหากเกิดเหตุนั้นจริงคาดว่าตราสารหนี้คุณภาพสูงจะได้รับประโยชน์มากที่สุด 

          “เรากำลังให้ความสำคัญกับตราสารหนี้คุณภาพสูงที่ไม่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจมากนัก และพร้อมให้ปรับเปลี่ยนตราสารเมื่อราคาในตราสารอื่นปรับเปลี่ยน จากปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระยะเวลาหลายปีข้างหน้า เราคาดว่าจะมีการปรับการลงทุนไปยังตราสารหนี้ที่อาจอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจมากขึ้นหรือตราสารหนี้คุณภาพรองๆลงไป เมื่อราคาของตราสารหนี้ดังกล่าวสะท้อนปัจจัยที่แท้จริงแล้ว” Tina Adatia กล่าว

          สำหรับโอกาสการลงทุนในช่วงนี้ บลจ.อีสท์สปริง มี 2 กองทุนที่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ของ PIMCO คือ กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) เน้นลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS INCOME FUND มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ที่ AA- และอายุเฉลี่ยของตราสารอยู่ที่ 3.8 ปี โดยมีอัตราผลตอบแทน yield to maturity ของตราสารในพอร์ต ณ วันที่ 31 ส.ค. 66 อยู่ที่ 7.36% (ข้อมูล PIMCO) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดและสามารถรับความเสี่ยงการลงทุนได้ปานกลาง

          และกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) เน้นลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เน้นลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (investment grade credit) เป็นหลัก โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ที่ AA และอายุเฉลี่ยของตราสารอยู่ที่ 5.7 ปี โดยมีอัตราผลตอบแทน yield to maturity ของตราสารในพอร์ต ณ วันที่ 31 ส.ค. 66 อยู่ที่ 6.24% (ข้อมูล PIMCO) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความกังวลต่อภาวะตลาดและสามารถรับความเสี่ยงการลงทุนได้ต่ำ

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตและคู่สัญญา และความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

 

 

A10356

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!