WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

WGEเกรียงศักดิ์5

 

 

WGE ครึ่งปีหลังสัญญาณดี

          บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE ส่งสัญญาณบวกมาแล้วว่าภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง ฟอร์มยังดี เพราะที่ผ่านมา บิ๊กบอสเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ซุ่มประมูลงานใหม่ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้มีงานใหม่ๆ พาเหรดเข้าไม่ขาดสาย...ตุน Backlog ไว้ในมือกว่า 2,534 ล้านบาท แถมยังเตรียมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ไว้รองรับอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่เริ่มฟื้นตัวผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วงได้เลย!

 

 

 

 

A7677

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!