WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

9703 GPSC

AGC Vinythai - GPSC ซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำปราศจากแร่ธาตุ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

          เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ (กลาง) คุณวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และคณะผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมกับคุณคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AGC Vinythai ผู้ผลิตและจำหน่าย โซดาไฟ ผงพีวีซีและอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำปราศจากแร่ธาตุ สำหรับโรงงานของกลุ่ม AGC Vinythai ในปัจจุบันทั้งสองแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง รวมทั้งโครงการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานทั้งสองแห่งดังกล่าว ภายใต้ชื่อโครงการซากุระและ โครงการ “RCA5” ด้วยความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญ และเสถียรภาพในกระบวนการผลิตของ GPSC เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำในธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสาธารณูปโภคในระยะยาว โดยเป็นสัญญาซื้อขายระยะเวลา 15-20 ปี พิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้น โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

 

A9703

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!