WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11502 MTW

MTW นับหนึ่งไฟลิ่ง ขายไอพีโอ 87 ล้านหุ้น

          หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่ง บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง (MTW) นำหุ้นไอพีโอจำนวน 87 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา หัวเรือใหญ่ กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ควงแขน FA ฝีมือทอง สัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ แอบยิ้มปลื้มใจ!! กระแสตอบรับที่ดีพร้อมหยอดคำหวานรัก MTW น้อยๆ แต่รักนานๆ นะคร้า

 

A11502

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!