WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

4150 AMR Maroot

AMR แจ่ม! เซ็นสัญญางานเปลี่ยนระบบสายไฟลงดิน ส่วนต่อขยายสายสีม่วงมูลค่า 351 ล้านบาท มั่นใจศักยภาพรับงานใหม่ต่อเนื่อง

          AMR เซ็นสัญญาว่าจ้างงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ในโครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยบริษัทเป็นผู้ดูแลงานทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทยังมีมูลค่างานในมืออีกมากกว่า 2 พันล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้ถึงปี 2568 มั่นใจรับงานเพิ่มต่อเนื่องด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งจาก 3 ธุรกิจหลัก

 

A111000

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!