WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

5561 iii Tip

III เตรียมเดินหน้าซื้อกิจการ Asia GSA (M) ขึ้นแท่นตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาค
          ทิพย์ ดาลาล ซีอีโอจอมโปรเจกต์แห่ง "ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์" ช่วงนี้ปลื้มใจเป็นพิเศษ หลังเห็นตัวเลขยอดจองหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับความสนใจพุ่งทะลุเป้าไปกว่า 20% บอกเลยตอนนี้ความแข็งแกร่งเต็มร้อย พร้อมเดินหน้าซื้อกิจการ Asia GSA (M) ประเทศมาเลเซียต่อ เตรียมขึ้นแท่นตัวแทนสายการบินรายใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชีย


A1251

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!