WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

11956 AIA HospitalAwards

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ ‘AIA Hospital Awards 2022’ แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญา

          เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ “AIA Hospital Awards 2022” แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาแถวหน้าของประเทศไทยซึ่งมีความเป็นเลิศใน 7 ด้าน รวมจำนวน 21 รางวัล ที่มีการบริการด้านการประกันภัย การบริการสินไหมประกันสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด รวมทั้งการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเอไอเอประจำปี 2565 โดยพิจารณาหลักเกณฑ์จากความถูกต้องครบถ้วนในการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ร่วมมอบรางวัล เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

          นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่าเอไอเอ ขอแสดงความยินดีแก่ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล AIA Hospital Awards 2022 ในปีนี้ และขอขอบคุณที่ให้การดูแลลูกค้าเอไอเอเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นพันธมิตรที่ดีของเอไอเอเสมอมา รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่มอบบริการและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าและตัวแทนของเรา ซึ่งพิจารณาจากความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนเอไอเอ รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านการสื่อสาร และด้านการตลาด ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้ผลรางวัลออกมาอย่างเที่ยงธรรมที่สุด ด้วยมาตรฐานการทำงานอันเป็นเลิศของโรงพยาบาลเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน รวมถึงเป็นเครื่องหมายการันตีการให้บริการอันยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งหวังว่าจะยกระดับมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพให้สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาแก่ลูกค้าเอไอเอและลูกค้าของโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

          ทั้งนี้ AIA Hospital Awards 2022 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับเอไอเอได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเก็บข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 383 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ได้แก่

 

11956 HA Best Medical Utilization

 

          รางวัลประเภทที่ 1 Best Medical Utilization - โรงพยาบาลที่มีการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยม 

          • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท

          • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

          • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

 

11956 HA Best Claim Management

 

          รางวัลประเภทที่ 2 Best Claim Management - โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม 

          • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

          • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

          • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

 

11956 HA Best Claim Support

 

          รางวัลประเภทที่ 3 Best Claim Support - โรงพยาบาลที่มีการบริการและช่วยเหลือตัวแทนยอดเยี่ยม 

          • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

          • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี

          • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง

 

11956 HA Best Digital Transformation

 

          รางวัลประเภทที่ 4 Best Digital Transformation - โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม 

          • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี

          • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก

          • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

aia 720 x100

 

11956 HA Best Insurance Support

 

          รางวัลประเภทที่ 5 Best Insurance Support - โรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนธุรกิจประกันเพื่อการทำประกันยอดเยี่ยม 

          • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

          • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท

          • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

 

11956 HA Best Claim Experience

 

          รางวัลประเภทที่ 6 Best Claim Experience - โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม 

          • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

          • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

          • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์

 

11956 HA Best AIA Healthcare Partner

 

          รางวัลประเภทที่ 7 Best AIA Healthcare Partner 2022 - โรงพยาบาลคู่สัญญา AIA ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 

          • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

          • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท

          • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก

 

A11956

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!