WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaวรวรรธน์ ภิญโญสรรพสามิต ผู้กระทำผิด 17-23 เมษายน 2563 จำนวน 198 คดี ค่าปรับ 6.58 ล้านบาท

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2563

            ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2563  พบการกระทำผิด จำนวน 198 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.58 ล้านบาท

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับ ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563  (ระหว่างวันที่ 17– 23 เมษายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 198 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.58 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 107 คดี ค่าปรับ 3.11 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 48 คดี ค่าปรับ 1.70  ล้านบาท ไพ่ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.15 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 19 คดี ค่าปรับ 0.93 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.14 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 5 คดี ค่าปรับ  0.55 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 55,621.700 ลิตร ยาสูบ จำนวน 4,921 ซอง ไพ่ จำนวน 658 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23,182.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –23 เมษายน 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 17,717 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 286.53 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน  9,981 คดี ค่าปรับ 98.49 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 5,418 คดี ค่าปรับ 125.29 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 369 คดี ค่าปรับ 4.04 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 810 คดี ค่าปรับ 22.48 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน  37 คดี ค่าปรับ 0.93 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 783 คดี ค่าปรับ จำนวน 16.87 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 319 คดี ค่าปรับ 18.43 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 440,070.862 ลิตร ยาสูบ  จำนวน 293,471 ซอง ไพ่ จำนวน 23,998 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,673,672.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 13,747 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 870 คัน

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต   โทร/โทรสาร 0 2241 4778

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!