WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1a Mitsubishi

ประชุมหารือกับ Mitsubishi UFJ Financial Group และ HSBC

       นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมกับนักลงทุนจาก Mitsubishi UFJ Financial Group และ HSBC เพื่อหารือภาพรวมและนโยบายเศรษฐกิจไทย ในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!