WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aASAIN

การประชุมหารือโต๊ะกลมประจำปีระหว่างกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมประจำปีระหว่างกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (The Annual Roundtable of the IMF Managing Director and ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors) ร่วมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอาเซียนและบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะสนับสนุนประเทศในภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!