WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1asec

เปิดตัวแผนที่โอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

      โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Map) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พบกับโครงการธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับแล้วว่าตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐและมีโอกาสการเติบโตทางการตลาด ภายใต้การดำเนินการตามแนวคิดของ UNDP SDG Impact และการสนับสนุนจาก CIIP (องค์กรภายใต้บริษัท Temasek Trust) ในฐานะพันธมิตร โดยได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นในการประชุมระดับสูงที่จัดโดยผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มนักลงทุน

      อ่านรายละเอียดข่าวนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx...

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!