WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 กรกฏาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 20 ก.ค. 2565

            เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 8ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

            ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 9 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/07/2565 612,100 43.16 ซื้อ  
ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUSA) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/07/2565 20,000,000 1.16 ขาย  
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BROOK) นาย กิรินทร์ นฤหล้า ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/07/2565 1,000,000 0.25 ขาย  
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/07/2565 559,800 2.90 ซื้อ  
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/07/2565 20,000 38.50 ขาย  
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) นาย เวทิต โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 202,333 - โอน  
 

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!