WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

11885 EDF HP

เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ห่วงใยโรงเรียนชนบทห่างไกล ร่วมกับมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพไอซีทีให้นักเรียน

          นางสาววรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ (แถวยืนหน้า-ที่ 9 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเอชพีในประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวศรัณม์รัชต์ ก้องสกุลโชติกา (แถวยืนหน้า-ที่ 10 จากซ้าย) รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4 นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวยืนหน้า-ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเอชพี อิงค์ และคณะครูและนักเรียน ในโอกาสมอบอุปกรณ์ไอซีที พร้อมงบประมาณจัดตั้งศูนย์สืบค้นวิทยบริการภายใต้โครงการ Learning on the GO! รวมถึงจัดอบรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในหัวข้อประวัติความเป็นมาของเอชพี อิงค์ และนวัตกรรม เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการพัฒนาความคิด การสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคต และ เอชพี ไลฟ์ (HP LIFE) แพลตฟอร์มโปรแกรมฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั่วโลกสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ตนเองสนใจได้ฟรีรวม 32 หลักสูตร 7 ภาษา นอกจากนั้นบุคลากรอาสาสมัครเอชพี อิงค์ ยังได้ร่วมกับนักเรียนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนอีกด้วย

 

11885 EDF HP

 

          สำหรับโครงการ Learning on the GO! มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแก่นักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้านดิจิทัลที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้มากขึ้นตามลำดับ

          นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ได้ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอซีทีแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

          องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 . โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org 

 

A11885

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!