WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

8271 Bangkok Destination

กรุงเทพฯ ขึ้นแท่นที่หนึ่ง มีผู้บริหารสมาคมระหว่างประเทศดึงงานประชุมนานาชาติสูงสุด

     กรุงเทพมหานครขึ้นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก ในฐานะเมืองที่มีบุคลากรในสมาคมระหว่างประเทศใช้บทบาทช่วยดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศสูงสุด 

      บริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านการจัดประชุม GainingEdge เผยรายงานวิจัยประจำปี 'Leveraging Intellectual Capital' เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่า กรุงเทพมหานครมีบุคลากรเข้าเป็นกรรมการบริหารสมาคมระหว่างประเทศ 194 สมาคม แต่สามารถดึงงานประชุมเข้าประเทศได้มากถึง 123 งาน คิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ (Harnessing Ratio) 63.4% ทำให้กรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิก ตามด้วย เซี่ยงไฮ้ 51.7% สิงคโปร์ 50.8% ไทเป 45.9% และกัวลาลัมเปอร์ 44.3%

      GainingEdge จัดอันดับเมืองจุดหมายปลายทางไมซ์ทั่วโลก ด้านการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่เป็นต้นทุนทางปัญญาเพื่อดึงงานประชุมนานาชาติมาจัดในเมืองได้สูงสุด โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับจำนวนงานประชุมนานาชาติของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นระหว่างปี 2561 จนถึงปี 2564 ในเมืองของผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่ดำรงตำแหน่งอยู่ และคำนวณค่าออกมาเป็นสัดส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เรียกว่า Harnessing Ratio

          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังอยู่ในอันดับ 6 ของโลก รองจากกรุงปราก 95% ดับลิน 81.9% ลิสบอน 81.8% มอนทรีออล 77.2% และเบอร์ลิน 64.7% 

 

3692 TCEB Chiruit

 

      นายจิรุตถ์ อิศรางกูร อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า จากรายงานของ GainingEdge ได้แนะนำให้เมืองต่างๆ ใช้กลยุทธ์การประมูลสิทธิหรือดึงงานโดยเชิญชวนผู้นำองค์ความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่มีชื่อเสียงให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดึงงาน ซึ่งสอดรับกับแนวทางการดึงงานของทีเส็บที่ริเริ่มโครงการ Thailand Convention Ambassador Programme หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทย

      ปัจจุบันได้แต่งตั้งแล้วสองท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ด้านการจัดประชุมนานาชาติในด้านการแพทย์ (Honorary Convention Ambassador – Medical) และรองศาสตราจารย์ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Convention Ambassador – Robotics) ซึ่งถือเป็นสองท่านแรกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทย หรือ Thailand Convention Ambassador อีกทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพในอุตสาหกรรมการแพทย์ และวิทยาการหุ่นยนต์ของประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศอีกด้วย

 

8271 DrSomsri DrDjitt

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ด้านการจัดประชุมนานาชาติในด้านการแพทย์ (Honorary Convention Ambassador – Medical) และรองศาสตราจารย์ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Convention Ambassador – Robotics)

 

          บทบาทของ Convention Ambassador คือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่โน้มน้าวให้เกิดการสนับสนุนและนำเสนอประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม และสนับสนุนเพื่อช่วยผลักดันให้สมาคมของประเทศไทยในอุตสาหกรรมนั้นๆ ร่วมประมูลสิทธิงานประชุมนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย ทั้งนี้ ทีเส็บ เตรียมขยายโครงการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญอื่นๆ ของประเทศ อาทิ อาหาร และการเกษตร ภายใต้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Economy Model (Bio-Circular-Green Economy Model) และไทยแลนด์ 4.0

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Thailand Convention Ambassador Programme https://www.businesseventsthailand.com/th/support-solution/convention หรือติดต่อ c@tceb.or.th 

 

A8271

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!