WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9829 TNI01

ธนชาตประกันภัย ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีถือศีลกินผัก .ภูเก็ต พร้อมชวนคนไทยเที่ยวงาน อิ่มกาย สบายใจ ได้บุญ

          ธนชาตประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก .ภูเก็ต ปี 2565 งานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ มั่นใจปีนี้กลับมาจัดเต็มรูปแบบเรียกความคึกคักให้กับพื้นที่ได้อีกครั้ง คาดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ กระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมเชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน อิ่มกาย สบายใจ ได้บุญ ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคมนี้

          นางวิชินี โอรพันธ์ Chief Sales Channels Officer บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิดที่คลายตัวลงและภาครัฐสนับสนุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นให้ท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาเกี่ยวพฤติกรรมของประชาชนซึ่งรวมถึงลูกค้าของธนชาตประกันภัยที่มีอยู่กว่า 1 ล้านราย พบว่ามีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อชดเชยช่วงเวลาจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น แผนการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ ในปีนี้ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ดีอย่างทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีของแต่ภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานเทศกาลสงกรานต์ .ขอนแก่น และได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก .ภูเก็ต ปี 2565 ให้กับ 7 ศาลเจ้า ได้แก่ ศาลเจ้าท่าเรือ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคมนี้ เพื่อร่วมแรงร่วมใจในการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมานานกว่า 200 ปี โดยการจัดงานปีนี้จะกลับมาจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย และเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยเทศกาลงานประเพณียิ่งใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่กลับมาคึกคัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและโดยภาพรวมของประเทศ

 

9829 TNI02

 

          เทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ของ .ภูเก็ต ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและจัดกิจกรรมได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ และถือเป็นหนึ่งในเทศกาลของ .ภูเก็ตและภาคใต้ที่ได้รับความนิยม โดยปีนี้ทางจังหวัดได้เปิดกว้างให้ทุกศาลเจ้า หรืออ๊ามกลับมาจัดงานได้เต็มรูปแบบ โดยให้ควบคุมดูแลกันเองในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการเปิดเผยกิจกรรมกันออกมาแล้วว่า นอกจากจะมีพิธีอัญเชิญและขบวนแห่เทพเจ้าจากศาลเจ้า หรืออ๊ามซึ่งแต่ละแห่งมีเทพเจ้าที่สถิตอยู่แตกต่างกันแล้ว ในแต่ละวันศาลเจ้าในพื้นที่ยังมีการจัดกิจกรรมและประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันตลอดการจัดงาน ทั้งพิธีโกกุ้น หรือเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า, พิธีโก้ยห่าน หรือ สะเดาะเคราะห์, พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ฯลฯ รวมถึงการจำหน่ายอาหารเจ จากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกว่า 100 ร้านค้านางวิชินี กล่าว

          ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจะมีลูกค้าและประชาชนคนไทยเข้าร่วมงานและออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ที่ร่วมถือศีลกินผักและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ตลอดจนได้สัมผัสประสบการณ์ประทับใจจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วย

 

A9829

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!