WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

11250 KTB หลวงพ่อโสธร01

กรุงไทยชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ชมริ้วขบวนยิ่งใหญ่นำโดยอิงฟ้าพร้อมชิม-ช้อป แบบไร้เงินสด

          ธนาคารกรุงไทย เชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีที่ 132 และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา สัมผัสเมืองน่าอยู่คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางปะกง ชมริ้วขบวนแห่ยิ่งใหญ่ของธนาคาร เกริกเกียรติก้องกรุงไทย เทวะราชนาคาภุชคินทร์ ชลธีศรีบางประกงนำโดย อิงฟ้า วราหะ ในวันเปิดงาน 5 พฤศจิกายนนี้ ชิม-ช้อป ร้านค้าในงานกว่า 400 ร้านค้า แบบไร้เงินสด ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2565 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

11250 KTB หลวงพ่อโสธร02

 

          ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีที่ 132 และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยธนาคารร่วมขบวนแห่ทางบกภายใต้แนวคิด เกริกเกียรติก้องกรุงไทย เทวะราชนาคาภุชคินทร์ ชลธีศรีบางประกงนำริ้วขบวนบุษบกเครื่องสักการะถวายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว โดยมี อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และรองอันดับ 1 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ในชุดนาคพญานาคินี เทวีศรีประทุมมา ร่วมขบวนแห่ ภายในงานผู้มาเที่ยวชมสามารถเลือกจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีประจำจังหวัดจากร้านค้ากว่า 400 ร้านค้า เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด ผ่านการสแกน QR Code ตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2565 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

11250 KTB หลวงพ่อโสธร03

 

          ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนกิจกรรมและงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง 5 จังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน 

 

A11250

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!