WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 130459

สาธิต ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ พื้นที่ทะเล-หมู่เกาะ จ.ตราด สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ทะเล หมู่เกาะ จังหวัดตราด จัดซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและการลำเลียงทางอากาศ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันท่วงที ลดความสูญเสีย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

      ที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมแผนด้านการกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ โดยมี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

     ดร.สาธิต กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีและตราด มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล หมู่เกาะ ที่สวยงาม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก แต่เป็นพื้นที่ติดชายแดน การคมนาคมไม่สะดวก ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เช่น โรคหัวใจ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญอย่างมาก เป็นการยกระดับ เพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และสร้างเรือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว

       “ขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชีวิตประชาชนในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ มีการเฝ้าระวัง นำส่งผู้ป่วยเพื่อรักษาในโรงพยาบาล และประสานงานอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ทำให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น การเตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนอยู่เสมอ จะช่วยให้ระบบสาธารณสุขเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว มั่นใจว่าหลังสถานการณ์โควิดนี้ จังหวัดตราดจะเป็นเป้าหมายแรกๆ ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามา ขอให้ช่วยกันทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและพร้อมที่สุด” ดร.สาธิต  กล่าว

     ด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ซ้อมแผนปฏิบัติการกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานของสถาบันฯ ช่วยให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทันท่วงที ลดความสูญเสีย และเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นใจต่อการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเลและเกาะต่างๆ

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน อาทิ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการฝึกปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ, หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ศรชล และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและตำรวจน้ำ จ.ตราด สนับสนุนการฝึกปฏิบัติการกู้ชีพทางน้ำ, บุคลากรที่ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.จันทบุรี จ.ตราด, ภาคีเครือข่าย และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด สนับสนุนพื้นที่ในการฝึกซ้อมดังกล่าว

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!