WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ภาพหลัก KTC SD QR

เคทีซีเชิญอาจารย์มทร.พระนครร่วมทริป ‘The Secret of พระนคร’ หวังส่งต่อความรู้ประวัติศาสตร์แก่นักศึกษา

          เคทีซีผนึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (มทร.) เชิญอาจารย์ร่วมเดินทางกับ KTC PR Press Club : The Secret of พระนคร ตอนเริงพระนครตะลอนสยามอารยะซึ่งเคทีซีจัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อส่งมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อมวลชนและกลุ่มคณาจารย์ ด้วยหวังให้มีการนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและต่อยอดความรู้นอกห้องเรียนให้กับประชาชนและนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมของสหประชาชาติ ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          นางสาวดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ - บริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเคทีซี กล่าวว่าเคทีซีได้จัดกิจกรรม KTC PR Press Club : The Secret of พระนคร ตอนเริงพระนครตะลอนสยามอารยะเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยได้เชิญคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (วังนางเลิ้ง) เข้าร่วมในทริป เพื่อรับประสบการณ์ตรงจากการได้สัมผัสกับสถานที่จริงและเรื่องเล่าจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ธานัท ภุมรัช เลขานุการศูนย์ประวัติศาสตร์ข้อมูลชุมชนธนบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ด้วยหวังว่าคณาจารย์จะได้นำความรู้และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เคทีซีในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งใจสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมของเคทีซี

 

11891 หอวชิราวุธานุสรณ์

11891 ทายาทรุ่นที่4ร้านเซ่งชง

 

          “กิจกรรมครั้งนี้เราได้ร่วมย้อนรอยความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และการพัฒนาสยามสู่ความเป็นอารยประเทศในช่วงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 กับ The Secret of พระนคร ตอน เริงพระนครตะลอนสยามอารยะโดยเริ่มต้นเรื่องลับที่หอวชิราวุธานุสรณ์ รับรู้พระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศช่วงรัชกาลที่ 6 ยุคต่อยอดสังคมสยามสู่ความเป็นสากล เรื่องราวของหลวงประดิษฐบาทุกาผู้ตัดฉลองพระบาทถวายรัชกาลที่ 6 กับร้านเครื่องหนังฝีมือคนไทย ร้านเซ่งชง ซึ่งเปิดกิจการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ชมสาธิตการทำน้ำปรุงเครื่องหอมไทยชั้นสูงที่ได้จากการสกัดกลิ่นหอมของดอกไม้หลายชนิด โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก อดีตเป็นเรือนของพระนมทัต พึ่งบุญ อยุธยา ผู้อภิบาลรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ บ้านพิบูลธรรม ที่ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 6 เสด็จฯ ประทับ อาคารฝรั่งสองยุคที่มีจิตรกรรมงามจับตาโดยฝีมือจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน ที่ฝากผลงานเรื่องรามเกียรติ์แห่งเดียวในสยามประเทศ ปิดท้ายที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ กับประวัติศาสตร์การขนส่งทางรถไฟ สถาปัตยกรรมทันสมัย ในยุคนั้น รวมถึงต้นกำเนิดและเหตุผลของการสร้างขึ้นท่ามกลางบริบทสังคม - เศรษฐกิจ - การเมืองที่ทำให้ไทยทัดเทียมกับนานาประเทศ

 

11891 สาธิตการทำน้ำปรุง โรงแรมเดอะระวีกัลยา

11891 สถานีรถไฟกรุงเทพ

11891 พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย01

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลพระนคร ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะในบางสถานที่ บางแห่งก็ยัง ไม่เป็นที่รู้จักหรือเข้าถึง เคทีซีได้พาเข้าไปเปิดมุมมองมิติใหม่ ซึ่งอาจารย์สามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้อย่างดี ทั้งการชี้พื้นที่ใหม่ๆ ในการเก็บข้อมูลหรือถ่ายทอดประวัติศาสตร์ เรื่องราววัฒนธรรมเดิมของเรา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

 

11891 ดร ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์

 

          ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่ารู้สึกประทับใจกับกิจกรรมของเคทีซีมากๆ แต่ละสถานที่ที่ทางเคทีซีคัดสรรมาเป็นสถานที่ที่ดีมาก และมีสิ่งน่าสนใจมากมาย หลายๆ อย่างเราสามารถถอดเป็นบทเรียนนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา หรือนำนักศึกษามาชมตามรอยกิจกรรมของเคทีซี เพื่อสืบสานประวัติศาสตร์ต่อไป

 

A11891

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!