WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

8195 MSIG

ประกันภัยมิตซุยฯ ส่งมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก

          เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เข้าร่วมงานโครงการรักลูกให้ปลอดภัยห่วงใยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565” จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภายในงาน บริษัทฯ ได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน โดยพิธีจัดขึ้น ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก จังหวัดสมุทรปราการ

 

A8195

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!