WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

8233 OCEANLIFE

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรักดูแลน้องๆ ในโครงการ LOVE SAVES LIFE สอนว่ายน้ำเพื่อรอดชีวิต’ ช่วยเด็กขาดโอกาส ร่วมกับครูพายุ และแบรนด์พันธมิตร

          บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณรณภพ ผลาหาร Senior Regional Sales Vice President และคุณพรจรัส ธงชัย Regional Sales Vice President ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน นำทีมที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตมืออาชีพ ร่วมส่งพลังความรักความห่วงใยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ OCEAN LIFE - LOVE SAVES LIFE สอนว่ายน้ำเพื่อรอดชีวิต ช่วยเด็กขาดโอกาส ร่วมกับครูพายุสอนว่ายน้ำ ซึ่งเป็นทีมครูว่ายน้ำจิตอาสาจาก Facebook Page : KRUPAYU เพื่อสอนน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตนเองให้รอดปลอดภัยจากการจมน้ำได้ โดยโครงการ OCEAN LIFE - LOVE SAVES LIFE ได้เริ่มต้นตั้งแต่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันมีน้องๆ เข้าร่วมหลักสูตรว่ายน้ำเอาชีวิตรอด ทั้งหมดจำนวน 200 คน ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ด้วยความตั้งใจที่จะเห็นเด็กไทยปลอดภัยจากการจมน้ำ ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE The WORLD ที่พร้อมช่วยกันทำให้โลกและสังคมดีขึ้นด้วยการแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่าเด็กหนึ่งคนที่รอดชีวิต จะเติบโตเป็นที่พึ่งให้ครอบครัว เป็นอนาคตของประเทศชาติ และเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

          สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณแบรนด์พันธมิตรใจดี Dai-ichi Life Group ประเทศญี่ปุ่น SNAKE BRAND ดีมอลต์ นมมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต Z-safe และ VISTRA ที่ได้ร่วมดูแลน้องๆ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

 

A8233

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!