WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9915 Viriyah

วิริยะประกันภัย รับโล่รางวัลเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2564-2565

          พล...ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2564 – 2565 ซึ่งมอบโล่ประกาศเกียรติยศ สาขาภาคเอกชน ประชาชนผู้สนับสนุนงานตำรวจในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

          สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อยกย่อง รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตำรวจ ข้าราชการปฏิบัตงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนที่สนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับตำรวจ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยการขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย แจกหมวกนิรภัย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ วิริยะจิตอาสา V Volunteer เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น โดยมุ่งหวังการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และนำไปสู่สังคมแห่งความปลอดภัย

 

A9915

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!