WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11783 SMEDMovie

SME D Bank จัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ ‘SME D MOVIE’ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบรับร่วมกิจกรรม ประสานเสียงพึงพอใจกว่า 95%

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทยที่ให้มากกว่าเงินทุน จัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ และขอบคุณกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ ลูกค้าองค์กรเงินฝาก ลูกค้าร่วมลงทุน หน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ SME D Bank ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสนับสนุนเสมอมา จัดกิจกรรม “SME D MOVIE” ชมภาพยนตร์ เรื่อง “The Marvels” โดยมี นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง นายพิชิต มิทราวงศ์ และนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศในงานแสนอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากการชมภาพยนตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกสนานอื่นๆ เช่น เล่นเกมลุ้นรับของรางวัล บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี และบริการให้คำปรึกษาธุรกิจจากโครงการ SME D Coach เป็นต้น โดยได้การตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง จากการสำรวจ สร้างความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน มากกว่า 95% จัด ณ โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา

 

 

11783

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!