WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5343 Krungsri

กรุงศรีมอบเหรียญพระพุทธโอสถแก่สภากาชาดไทย สำหรับเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต

          นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ผู้แทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเหรียญ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) จำนวน 62,047 เหรียญ มูลค่ารวม 12,409,400 บาท ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ประจำปี 2567 โดยมีรองศาตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่ร่วมบริจาคโลหิตในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ จะได้รับเหรียญที่ระลึกดังกล่าวท่านละ 1 เหรียญ 

 

 

5343

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!