WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 บีโอไอขอนแก่น

บีโอไอ ขอนแก่น รุกส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ 'NEW Economy, NEW Opportunities' ในจังหวัดสกลนคร

     เมื่อวันที่ 1-2 มิ.ย 2566 นางสาววรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ผทภ.3) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ BOI เข้าเยี่ยมคาราวะ นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดย ผทภ.3 ได้บรรยายสรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ “NEW Economy, NEW Opportunities”และหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดสกลนคร เพื่อหาแนวทางเตรียมจัดกิจกรรมความร่วมมือส่งเสริมการลงทุนร่วมกับเครือข่าย อาทิ สภาอุตสากกรรม หอการค้า หน่วยงานเอสเอ็มอีในพื้นที่ต่อไป

    นอกจากนี้ ทีมบีโอไอขอนแก่นได้ไปตรวจเปิดดำเนินการบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย

     จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งใน 12 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของบีโอไอขอนแก่น ข้อมูลระหว่าง ปี 2533-30 เม.ย. 2566 มีบริษัทได้รับการอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนเกือบ 50 โครงการ มูลค่า 10,000 กว่าล้านบาท ในอุตสาหกรรมด้านแปรรูปเกษตร เช่น ซอสมะเขือเทศ  น้ำมันปาล์ม แปรรูปยางพาราขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการขยายพันธุ์พืช กลุ่มกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กิจการผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิจการถนอมอาหาร กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกิจการสถานพยาบาล เป็นต้น

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!