WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

บทวิเคราะห์สังคม

Display # 
Title Published Date Hits
สกสว. ชู 6 ประเด็นจากงานวิจัยในเวที Hack Thailand 2575 พลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง 19 April 2023 1170
International Symposium on World Social Work Day โดยศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 17 April 2023 1649
เวทีวิชาการโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ครั้งที่ 2 04 February 2022 8813
ศคธ. เปิดตัว ‘ดัชนีชี้วัดสถานการณ์คุณธรรม’ ครั้งแรกในประเทศไทย พบ คุณธรรมด้านมีวินัยรับผิดชอบ-สุจริต ในวัยทำงานมีเป็นประเด็นน่าห่วงใย 23 December 2021 8185
พลังการตรวจสอบของผู้บริโภคสื่อ สะท้อนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล 23 September 2021 7754
‘ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ’ (FutureTales Lab by MQDC) เผย 7 เมกะเทรนด์ฉายภาพอนาคตกรุงเทพฯในปี 2050 17 September 2021 1881
ยูเอ็น ชี้ผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย : ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการดำเนินนโยบาย ณ ปัจจุบัน ขณะที่ประเทศกำลังอยู่ในช่วงวิกฤต 27 June 2020 8011
สกสว. ใช้นวัตกรรมใหม่ วิเคราะห์ความร่วมมือของประชาชนต่อมาตรการของรัฐ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยหลักวิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 20 April 2020 3059
สกสว. เผยผลวิจัยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของครัวเรือนไทยทั่วประเทศ มีผลโดยตรงต่อการยับยั้งและแพร่ระบาดของ COVID-19 17 April 2020 4282
     'กูรู'แนะทางรอดเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติไวรัสโคโรนาระบาด งบประมาณปี 63 สะดุด แนะทุกส่วนร่วมมือเร่งสร้างความเชื่อมั่น เตือนรับมือความผันผวนจากนโยบาย 03 February 2020 5494
สกสว.สร้างโมเดลรับสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ ดึงพลังผู้สูงอายุสร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพเสริมพลังให้สังคม สร้างรายได้ให้ชุมชน พึ่งพารัฐน้อยลง 29 November 2019 1667
ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยูนิเซฟเผยรายงานฉบับใหม่ ชี้เด็กยากจนที่สุดยังคงเข้าไม่ถึงการพัฒนา 19 November 2019 5793
ครัวเรือนไทย 96% ใช้จ่ายเพื่อการกุศล 07 September 2019 5592
มติบอร์ดสลาก รับทราบผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลากรูปแบบอื่นๆ ให้ศึกษาเพิ่มเติมในมิติของกฎหมายและข้อห่วงใยของสังคม 03 August 2019 4969
เทรนด์ความงามบนทวิตเตอร์ในประเทศไทย บทสนทนาสร้างพลัง - เสริมแกร่งแบรนด์สินค้า 01 August 2019 4469
ทีดีอาร์ไอ เปิดสูตรความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้ของไทย 09 October 2017 11035
สุดอึ้ง ผลวิจัยชี้ชัดผู้สูงวัยติดโซเชียลทำความสุขหดหาย 09 August 2016 5842
ยูนิเซฟ ชวนพ่อแม่เลี้ยงลูกถูกวิธี เสริมสร้างวินัยเชิงบวก 19 September 2015 9658
เศรษฐพุฒิ ชี้ศก.ไทยไม่ฟื้น เหตุจากนโยบายไม่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง 19 September 2015 10744
วันแรกทะลุ 4 หมื่น-แห่จอง'สลากเสรี' กรุงไทยให้กู้รายย่อย ชลบุรีจับ-ขายเกิน 80 16 September 2015 8924
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชู 16 โครงการกองทุนคุ้มครองเด็กดีเด่นระดับชาติ ปั้นชีวิตใหม่เด็กไทยยุคเออีซี 09 September 2015 13942
พม.ประกาศพื้นที่ตำบลเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 05 September 2015 10552
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ : คอร์รัปชันเป็นโรคร้ายของประเทศ 03 September 2015 16223
เศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่ : Thailand’s New Normal 01 August 2015 9992
ปัญหาระบบอุปถัมภ์ในไทย และจุดอ่อนด้านดิจิตอลกับความหลากหลายในองค์กร คือสิ่งที่บอร์ดต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความท้าทายของธุรกิจในวันนี้ 01 August 2015 8387

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!