WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

อบต,

Display # 
Title Published Date Hits
พช.ชวนเที่ยวมหกรรมงานช้อป ครั้งยิ่งใหญ่ 'ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ปี 2566' 12-20 ส.ค.นี้ 07 August 2023 7425
เกื้อกูล Local Enterprises Exposition 2023:'ธุรกิจชุมชน คน-ของ-ตลาด โมเดล'กลไกสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 29 July 2023 2913
สพอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก Kick Off โครงการ '1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์' 12 May 2023 2083
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการบริการจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่จังหวัดพังงา  21 April 2023 2084
'พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข' ดำเนินการขับเคลื่อนอำเภอ 'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข' แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 11 April 2023 1582
สตง. มอบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่งที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นด้วยคะแนนสูงสุดจาก ‘โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564’ 15 September 2022 1895
สถ. ร่วมมือ J.CLAIR และ MIC จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น 05 September 2022 1233
พช.เข้มสอบคัดเลือก บุคลากรรุ่นใหม่ เน้นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีแรงบันดาลในใจการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชน 28 August 2022 1655
BEDO ชวนร่วมงานครบรอบ 15 ปี ชม ชิม ช้อป สินค้า ‘15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน’ 16 July 2022 2154
กรมการพัฒนาชุมชนจัดหนักยกทัพสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี จัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต”เดินหน้าต้อนรับการเปิดประเทศ 02 July 2022 3807
สถ. หนุนเสริมองค์ความรู้ผู้บริหารท้องถิ่น สร้างผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นมืออาชีพ 23 June 2022 4989
OTOP Shopping week เมืองอุบล ‘สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค’ ขนทัพสินค้าโอทอปให้ ช้อป ชิม ชม กว่า 300 ร้านค้า 23 April 2022 9748
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส แปรรูป ‘ลูกหยีแห่งเทือกเขาบูโด’ วางรากฐานความสุขจากครอบครัวสู่ชุมชน ต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 March 2022 7532
พช. ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพิ่มทักษะช่างมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” หนุน 14 กลุ่มทอผ้าอำเภอศรีสงคราม เพิ่มพูนทักษะการทอผ้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 25 March 2022 6090
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด พร้อมขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนเดือดร้อน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 14 March 2022 9104
มอบรางวัล 8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดีเด่นทั่วประเทศ เผยจัดตั้งกองทุนทั่ว ปท.แล้วกว่า 6 พันกองทุน รวมเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท 14 March 2022 7269
สถ. ร่วมขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง   14 March 2022 7325
พช.จัดใหญ่ OTOP SHOPING WEEK ช่วยผู้ประกอบการ OTOP ดันเศรษฐกิจชุมชน 03 March 2022 6084
พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีนำเสนอผลวิจัย 5 พื้นที่ต้นแบบ ‘การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง’       16 February 2022 9766
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการจัดกิจกรรมการลงเสาเอกบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย 12 February 2022 9584
สถ.ขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 05 February 2022 9916
'อธิบดี สถ.' ขอความร่วมมือ อปท. บูรณาการร่วมกับจังหวัดบรรเทาค่าครองชีพครัวเรือน พร้อมร่วมยินดีกับ ‘ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น’ ประจำปี 2564    22 January 2022 16855
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัว Platform ดิจิทัล 'Click ชุมชน... เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย' มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน 25 December 2021 12866
อธิบดี พช. ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 25 December 2021 10180
กรมการพัฒนาชุมชน Kick off การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 01 December 2021 7291

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!