WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

สิ่งแวดล้อม

Display # 
Title Published Date Hits
เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ เซ็นทารา ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในโรงแรม หนุนเทคโนโลยีบริหารเพื่อการจัดการพลังงาน มุ่งหน้าสู่ความเป็น Smart Hotel เต็มตัว 03 October 2023 259
รัฐจับมือเอกชนเสนอ 4 ความร่วมมือ เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมสร้างเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ–เร่งผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน-เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน–ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 03 October 2023 714
ไอคอนสยาม ผนึกพลังพันธมิตร ดึงภาครัฐ เอกชน ชุมชนข้างเคียง พร้อมเยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล จัดกิจกรรม ‘รักเจ้าพระยา เก็บขยะวันแม่น้ำโลก’ คืนความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 28 September 2023 874
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on” 27 September 2023 929
ดีเดย์ บีทีเอสฉลองให้บริการครบ 4,000 ล้านเที่ยวคน แจกต้นไม้ฟอกอากาศฟรี 4 วัน 4 สถานี 4,000 ต้น เริ่มที่แรกสถานีสยาม 25 September 2023 920
ITC ร่วมใจเก็บขยะและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน ‘วันเก็บขยะชายหาดสากล’ 22 September 2023 640
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ ‘น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ 20 September 2023 885
SCGC ร่วมกับ กนอ. และ 25 พันธมิตร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2023 ขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลเพื่อความยั่งยืน 19 September 2023 882
SPRC ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผนึกพลังภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมเก็บขยะ เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปี 2566 19 September 2023 854
SCGC ร่วมกับกระทรวงทรัพย์ฯ และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโมเดล Nets Up สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนอวนประมงไม่ใช้แล้ว สู่ Marine Materials วัสดุรีไซเคิล ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน 18 September 2023 1081
การเคหะแห่งชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนชาวชุมชนดินแดงจัดโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว 18 September 2023 1079
กรุงไทย ‘รุกขกรอาสา’ ร่วมดูแลสุขภาพต้นไม้ใหญ่ ส่งต่อพื้นที่สีเขียว เพื่อคนในเมือง 15 September 2023 1752
กรมประมงผนึกกำลัง ปตท.สผ. ร่วมศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม เพื่อสร้างสมดุลทรัพยากรประมง และช่วยลดสภาวะโลกร้อน 12 September 2023 1492
TEI ร่วมกับ TBCSD ยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 12 September 2023 926
‘ฉลากสิ่งแวดล้อม’ ทางรอดเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 07 September 2023 1016
นักวิชาการหนุนจัดตั้ง PRO แห่งชาติตามหลัก EPR จัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน 07 September 2023 1032
30 ปี TEI ก้าวไปกับภาคี สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 02 September 2023 1543
ทช. GC จับมือชุมชนระยอง ร่วมลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกป่าชายเลน 30 August 2023 1443
CPF หนุนชุมชนร่วมปลูกต้นไม้ สร้างสวนป่า 4 แห่ง เน้นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 25 August 2023 935
EA หนุน สผ. สร้างความยั่งยืนให้ผืนป่าชายเลน ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลเมือง เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 22 August 2023 1224
15 ปี ‘โครงการรักษ์ลำน้ำมูล’ ซีพีเอฟ จับมือชาวโคราช ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 19 August 2023 1435
GULF ผนึกวิศวะ จุฬาฯ ถ่ายทอดความรู้พลังงานสะอาดให้เยาวชน โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 18 August 2023 1199
ออมสิน แสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเครือข่ายองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง ตั้งเป้าอนุรักษ์ป่าคู่ขนานกับงานพัฒนาชุมชน 18 August 2023 5012
สอวช. ประกาศร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มนวัตกรรมระบบนิเวศและเมืองต้นแบบสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 17 August 2023 1024
ผอ.สวนสัตว์ แจงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง 6 คืบหน้ากว่าแผนกำหนด 15 August 2023 1885

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!