WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

เกษตร

Display # 
Title Published Date Hits
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และ เครือข่าย ASEAN-CRN พร้อมจับมือองค์กรระหว่างประเทศนำร่องขับเคลื่อนระบบเกษตร Net Zero พัฒนาเส้นฐานคาร์บอนเครดิตระดับประเทศ 29 March 2023 250
‘กรมชลประทาน’ เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นโครงการผันน้ำยวม 26 March 2023 524
สวพส. ดันองค์กรภาครัฐพัฒนาพื้นที่สูง เรียนรู้หลักสูตร นพส. 26 March 2023 515
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย พร้อมมอบหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี 25 March 2023 708
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรณรงค์สาธิตเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จ.นครสวรรค์ 25 March 2023 603
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีผลิตพืชตามแนวพระราชดำริใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 25 March 2023 576
กรมวิชาการเกษตรเสริมองค์ความรู้เกษตรกร หลักสูตร ‘การผลิตและแปรรูปสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม’ 21 March 2023 913
กรมวิชาการเกษตร จับมือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และ กรมศุลกากร เดินหน้าเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 19 March 2023 991
วอนรัฐ-พรรคการเมือง อย่าปล่อยผู้เลี้ยงหมู สู้กับ ‘หมูเถื่อน’ ตามลำพัง 15 March 2023 1364
ระพีภัทร์ รุกตรวจด่านอีสาน รองรับฤดูส่งออกผลไม้ ย้ำพบทุเรียนด้อยคุณภาพห้ามอนุญาตส่งออกเด็ดขาด 12 March 2023 1388
กรมวิชาการเกษตร จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงพื้นที่ติดตามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา 12 March 2023 1477
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ สู่กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์สร้างรายได้กว่า 6 แสนบาท/ปี 12 March 2023 1385
กรมประมง จับมือ วว. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11 March 2023 1397
อลงกรณ์ ชู '8 ลมใต้ปีก'สร้างโอกาสการค้าของไทยกว่า 10 ล้านล้านบาท ในตลาดอาเซียน-จีน-ตะวันออกกลาง 11 March 2023 1312
'พาณิชย์'ผนึก ผู้ประกอบการ รับซื้อหอมใหญ่ในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 15 บาท 11 March 2023 1295
กรมประมง...เชิญร่วมงาน 'ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี'ปวงชนชาวไทย 17 มีนาคม 2566 11 March 2023 1348
'วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023' บริบทใหม่ :- เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 11 March 2023 1302
กรมวิชาการเกษตร หารือ NASDA สหรัฐอเมริกา ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรไทย-สหรัฐ พร้อมความร่วมมือและนวัตกรรมทางการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร และ การส่งออกผลไม้สด 10 March 2023 1147
TEAMG คาดภัยแล้งปี 66 ไม่รุนแรง วอน ปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด 08 March 2023 1179
กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโกโก้แห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ร่วมหาแนวทางเสริมสร้างการค้าโกโก้ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน 08 March 2023 1106
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สื่อเกษตรปี 2566 รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร 05 March 2023 1194
สับปะรดปัตตาเวียไทย ปีนี้ให้ผลผลิต 1.65 ล้านตัน ด้านคณะกรรมการนโยบายฯ ไฟเขียว แผนพัฒนาด้านสับปะรด 5 ปี 04 March 2023 1213
กรมวิชาการเกษตรขานรับนโยบาย ‘มนัญญา’ ขับเคลื่อนแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะผลิตถั่วเขียว มุ่งการเกษตรทำน้อยได้มาก 04 March 2023 977
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการลดความสูญเสียอาหารของประเทศ สำหรับรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ต่อ FAO 02 March 2023 1420
สศก.เผยผลสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปี 65 ระบุ เกษตรกรไทย มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาท/ปี 28 February 2023 1475

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!