WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1173 BOI THECA

บีโอไอ นำทัพจัดงาน เทกก้า งานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย

          ● บีโอไอ ประกาศจุดยืนสำคัญ สนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ก้าวสู่การเป็น “ฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดโลก”

          ● คาดภายในปี พ.ศ. 2568 อุตสาหกรรมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะมีมูลค่าสูงถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.7 แสนล้านบาท 

          ● บริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยสมาคมอุตสาหกรรมจากทั่วโลกตอบรับเข้าร่วมงาน “THECA 2567” ตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนกว่า 30 โครงการ 

 

          ครั้งแรกในประเทศไทย การจัดงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ เทกก้า (Thailand Electronics Circuit Asia – THECA) ครบวงจร ที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยี และผู้ประกอบการแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกมาจัดแสดงในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคาร EH101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาประเทศไทย

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับ สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง ร่วมจัดงาน THECA เพื่อประกาศจุดยืนสำคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น “ฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดโลก” โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

1173 BOI นฤตม์

 

          นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมายาวนานกว่า 40 ปี และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ทั้ง PCB และ PCBA ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า โทรคมนาคม อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อีกทั้งยังจะช่วยสนับสนุนการยกระดับประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 5.0 และระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

          สำหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB และ PCBA) ในช่วงปี 2561 - พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 106 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 150,557 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญ เห็นได้จากการขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้ผลิต PCB และ PCBA รายใหญ่ อาทิ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำรายใหม่จำนวนมากที่ได้ตัดสินใจ เข้ามาลงทุนในไทย อาทิ บริษัท Zhen Ding Technology (ZDT) บริษัท ยูนิไมครอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คอมเปค (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ

          “บีโอไอจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก โดยใช้จุดแข็งของไทย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรและมีพลังงานสะอาดมากเพียงพอ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีความพร้อมรองรับการลงทุน บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลายเชนที่ครบวงจร และสิทธิประโยชน์ที่จูงใจจากภาครัฐ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่โดดเด่น และมีศักยภาพที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น การผลิตเวเฟอร์ การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะประกาศศักยภาพของประเทศไทย และเปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตและก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตชั้นนำของโลกได้” นายนฤตม์ กล่าว

 

1173 THPCA พิธาน

 

          นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่ากว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาท[1] คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีมูลค่าสูงถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.7 แสนล้านบาท หรือเติบโตเกือบ 6 เท่าตัว เนื่องจากจะมีการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30 โครงการ ดังนั้น การจัดงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ เทกก้า ครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมในระดับสากล นำไปสู่การสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดีต่อไป”

          ภายในงาน เทกก้า ยังมีงานประชุมวิชาการและปฏิบัติการระดับนานาชาติหลากหลายหัวข้อ จัดโดยสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ผลงานวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

          ทั้งนี้ มีบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว เช่น บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังมีบริษัทและสมาคมอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ยืนยันเข้าร่วมจัดงานแล้ว ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเนเธอร์แลนด์

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ www.facebook.com/thailandelectronicscircuitasia หรือ line official @THECA

          สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจองพื้นที่จัดแสดง ติดต่อได้ที่ สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย โทร. 089-987-9701 หรือ 097-045-0544 อีเมล์ phutana@thpca.org หรือ kanlaya@thpca.org 

 

 

[1] หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 34 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

 

1173

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!