WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1a BCSubmarines

องทัพเรือตั้ง facebook fanpage 'เรือดำน้ำไทย Thai Submarines'

      สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างเพจนี้ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเรือดำน้ำแก่สาธารณชนผู้สนใจ โดยการจัดตั้งสื่อกลางในรูปแบบ Social Media เนื่องจากกองทัพเรือไม่เคยจัดตั้งสื่อกลางใน Social Media เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เรื่องเรือดำน้ำขึ้นมาโดยเฉพาะมาก่อน กองทัพเรือจึงได้เข้าใจดีว่าว่า ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับเรือดำน้ำนั้น มีองค์ประกอบหลายด้านที่มากกว่าการเป็น 'ยุทโธปกรณ์' และมีเนื้อหาสาระ ความรู้ ที่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไปสามารถรับรู้ร่วมกันได้ ประกอบกับหนึ่งในบทบาทสำคัญของกองทัพเรือ คือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

       สำหรับ หัวข้อที่จะนำเสนอใน Facebook Fanpage 'เรือดำน้ำไทย Thai Submarines' ที่สำคัญที่จะมี ขึ้น ได้แก่

 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำ

 - ประวัติศาสตร์เรือดำน้ำ ทั้งของสากลและของไทย

 - สารคดีเกี่ยวกับเรือดำน้ำ

 - ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำทั้งในและต่างประเทศ

 - บทความทั่วไป บทวิเคราะห์ บทความทางวิชาการ

 - ข้อถามตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 - นำเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้น

 - link ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรือดำน้ำ

 - การแถลงข่าวของกองทัพเรือ

     ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงาน : กองทัพเรือจัดตั้งทีมงานขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นผู้รวบรวมประสานงาน นำเสนอข้อมูลเสนอใน Facebook Fanpage 'รือดำน้ำไทย Thai Submarines' อย่างต่อเนื่อง พร้อมมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกกองทัพเรือร่วมสนับสนุนข้อมูล ทั้งยังเปิดกว้างยังสาธารณในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน

   กองทัพเรือมีความตั้งใจและปรารถนาดีที่จะได้นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความตระหนักถึงพี่น้องประชาชน และด้วยกองทัพเรือ คือหนึ่งในเครื่องมือความมั่นคงของชาติ ที่เราจะได้เรียนรู้ถึงบทบาทของกองทัพเรือ...ร่วมกัน  

 

สามารถติดตามลิงค์แฟนเพจ เรือดำน้ำไทย Thai Submarines ได้ที่ https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-Thai-Submarines-339671180753640/

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!