WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 1 กองทัพเรือ

กองทัพเรือ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเรือโท กฤษณะ กุณฑียะ รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานส่งกำลังบำรุง) ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในกองทัพเรือ การสำรวจ วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

กองทัพเรือ ได้รับเกียรติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้ามาช่วยดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการติดตั้ง ให้แก่หน่วยที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน การสำรวจ วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการศึกษาวิจัยและการการจัดทำโครงการอื่นๆร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100PTG 720x100iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!