WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

31276 KR Export

บรรยากาศเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกระทบภาพรวมการส่งออกไทยปี 2566 มีแนวโน้มหดตัวเพิ่มขึ้นที่ -1.2% (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          การส่งออกไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันที่ -4.7% (YoY) ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกระทบการส่งออกไทยไปยังตลาดสำคัญให้ยังคงหดตัวเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ หดตัวที่ -9.5% (YoY)

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การส่งออกไทยในปี 2566 จะยังคงได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่อง โดยปัญหาภาคธนาคารของชาติตะวันตกได้เพิ่มความไม่แน่นนอนต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจัยฐานที่สูงในปีก่อนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับลดจากปีก่อนหน้า ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมีมุมมองว่าการส่งออกไทยในปี 2566 จะติดลบมากขึ้นที่ -1.2%

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

31276

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!