WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1845 Generali 02

ทริคดีๆ วางแผนการศึกษาให้ลูก ยุค Gen Alpha

          การเลี้ยงลูก “Gen Alpha” หรือเด็กเจนเนอเรชั่นอัลฟาไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะเด็กเจนนี้เติบโตมาในโลกที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยี และความรู้ต่างๆ มากมาย ทำให้มีความเป็นตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์กว่าเด็กรุ่นก่อน และต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รับมือได้ทัน วันนี้ GEN HEALTHY LIFE มีเคล็ดลับการวางแผนการศึกษาให้ลูก Gen Alpha ตั้งแต่ก้าวแรกให้เติบโตอย่างมั่นคง มีความสุข และพร้อมก้าวสู่วัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ข้อแรก “กำหนดเป้าหมาย” มองหาสถานศึกษาให้ลูกตั้งแต่ชั้นอนุบาล ว่าอยากให้ลูกเรียนหลักสูตรไหน ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ มีโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน ที่มีหลักสูตรไทย หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรนานาชาติ ให้เลือกเรียน ซึ่งนอกจากหลักสูตรการเรียนที่ไม่เหมือนกัน ยังมีเรื่องของแนวทางการสอน สังคม รวมถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย 

เมื่อคุณพ่อคุณแม่กำหนดโรงเรียนให้ลูกได้แล้ว ลำดับต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนการ “ประมาณค่าใช้จ่าย” นำค่าเทอมทั้งหมดที่ลูกจะเรียนมารวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น ค่าสันทนาการ เรียนพิเศษ กิจกรรมพิเศษ หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น ซึ่งให้ลองตั้งไว้ที่ 20-30% ของค่าเทอมต่อปี 

          จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญ คือ “วางแผนการออม-การลงทุน” คุณพ่อคุณแม่ที่มีรายได้ประจำ สามารถนำรายได้มาออมให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาลูกได้ทันที แต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่บางรายที่พิจารณาแล้วรายได้อาจไม่เพียงพอ ต้องนำเงินบางส่วนมาลงทุนเพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะออมเงินในลักษณะกองทุนหรือหุ้น นอกจากเพื่อการศึกษาของลูกแล้วยังสามารถเก็บสำรองไว้ในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย 

          สุดท้าย “ประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา” เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะกระทบกับการเงินของครอบครัวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และควรวางแผนด้านการเงินให้เพียงพอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากการออมและการลงทุนแล้ว ซึ่งอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจคือการสร้างความมั่นคงด้วยการเพิ่มทุนในประกันชีวิต เป็นต้น 

 

1845 Generali 01

 

          เทคนิคดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะช่วยวางแผนด้านการศึกษาให้ลูกน้อยได้แล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนการออมเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อีกด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลด้านการออมและการลงทุนผ่านประกันชีวิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ Gen Healthy Life 

 

 

1845

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

AXA 720 x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!