WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1BKU

มก.จัดงานเกษตรแฟร์ปีนี้ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ '80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน'

มก.จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 '80 ปี  เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน' อย่างยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ บนพื้นที่ระยะทางจัดงานรวม 5 กม.เพื่อฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 เผยปีนี้ทั้ง 17 คณะนำผลงานมาร่วมกิจกรรมทั้ง 9 วัน  คาดว่าจะมีคนมาเที่ยวงานกว่า 1ล้านคน

ดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)กล่าวระหว่างเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า เนื่องจากปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ภายใต้ความคิด’80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน’ ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 3 ก.พ.- 11 ก.พ. 66 รวม 9 วัน ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

งานเกษตรแฟร์ เป็นงานใหญ่ ประจำปี ที่ประชาชน เกษตรกร รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศรอคอย เป็นตำนานวิถีชีวิตของคนเกษตร ที่จะได้มีโอกาสเปิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ นิสิต และบุคลากร  มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ค้นคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์สังคมและช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆ ออกเผยแพร่โดยวิธีการที่เข้าใจและเข้าถึงง่าย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชน

ซึ่งนิสิตก็จะได้นำความรู้ในห้องเรียน มาฝึกใช้จริงในงานเกษตรแฟร์ ทั้งใน ด้านการจัดการความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ การตลาด ธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการร้านอาหาร  การบริการ การแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม นาฎศิลป์ และดนตรี

นอกจากนี้ ก็ยังจัดให้มีการประกวดทางด้านพืช และ สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ การประกวดปลากัด การประกวดแพะและแกะ การประกวดผลไม้ การประกวดไม้ประดับ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก การประกวดผลไม้” ดร.ดำรงกล่าว

            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มก.กล่าวอีกว่า การจัดงานเกษตรแฟร์ ในปีนี้ นับว่าเป็นการจัดยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และหลังมหันตภัยโควิด ทำให้การจัดงานมีส่วนร่วมของนิสิต อาจารย์ บุคลากร ทุกคณะ สำนัก สถาบัน เต็มรูปแบบในปีนี้ มีร้านค้านิสิต 221 ร้าน (ชมรมกิจกรรมนิสิต 21 ร้าน / นิสิตทั่วไปรวมกลุ่มกัน อีก 200 ร้าน)

       ร้านอาหารนิสิต 15 สโมสรนิสิต และทุกคณะสำนัก สถาบัน จัดแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้ ตลอดเส้นทางของการจัดงานเกษตรแฟร์ เป็นการพลิกฟื้นบรรยากาศการจัดงานเกษตรแฟร์แบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้มาสัมผัสผลงานนวัตกรรม สอบถามข้อมูลความรู้กันกับอาจารย์ แล นิสิตโดยตรง

นอกจากนี้ ยังสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และยกระดับงานเกษตรแฟร์สู่สากล คือการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ 11 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บาร์เรน บังคลาเทศ จีน ฝรั่งเศส ฮังการี เคนยา มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย และแอฟริกา นำสินค้าพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึง ศูนย์พืชผักโลก ก็มาร่วมจัดแสกงผลงานและลิตภัณฑ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน

อีกหน่วยงานสำคัญ คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ยังได้นำโครงการ U2T for BCG จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและแสดงสินค้า ในโซน A ประตูพหลโยธิน ประมาณ 30 บูธ

ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงหวังว่า งานเกษตรแฟร์จะช่วยให้คนไทยและคนต่างประเทศมีความสุขมากขึ้น กับผลงานทางการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารของประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ของการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 และร่วมมือกันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผู้จัดงาน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาชมงาน

ปีนี้ เราจัดยิ่งใหญ่จริงกว่าที่ผ่านมา เพื่อฉลองปีครบรอบ 80 ปีเราจัดระดับนานาชาติ มีสถานทูตประเทศต่างๆมาร่วมด้วย ขณะเดียว มก.เราเองทั้ง 17 คณะก็มาร่วมกิจกรรมด้วยทุกคณะ ล่าสุดมีคนมาจองแล้วกว่า 1,400 ร้าน คาดว่าจะเต็ม 1,600 ร้าน หากเราเดินภายในงานมีพื้นที่จัดงานเป็นระยะยาวถึง 4.9 กม.จึงใครขอเชิญประชาชนทั่วไปมาเที่ยวนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าในงานกว่า 1 ล้านคน”รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มก.กล่าว

 

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

 

Click Donate Support Web  

 

 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!